Konstituirana Vijeća mjesnih odbora Gornja i Donja Gračenica i Ciglenica

Nakon što su prošlog mjeseca održani Izbori Vijeća mjesnih odbora Grada Popovače, ovog su se tjedna počele održavati konstituirajuće sjednice.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća mjesnog odbora Gornja Gračenica nazočilo je šest članova HDZ-a, a osim njih u Vijeće su ušla i tri člana HSP-a. Jednoglasno je za predsjednika izabran Igor Vuković.

Konstituirano je i Vijeće mjesnog odbora Donja Gračenica koje čine tri člana HSP-a te šest članova HDZ-a šest. Novoizabrani predsjednik Vijeća sa šest glasova je Daniel Starčić ispred Hrvatske demokratske zajednice.

Vijeće mjesnog odbora u Ciglenici jednoglasno je izabralo dosadašnjeg predsjednika Ivana Pasanca za predsjednika i za slijedeće četiri godine. On se kandidirao zajedno s preostala četiri člana ispred Kandidacijske liste grupe birača.

Gradonačelnik Josip Mišković zajedno je sa stručnim službama pozvao sve nove sazive Vijeća mjesnih odbora na zajedničku suradnju za dobrobit svih građana i građanki.