Popovači isporučeni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) objavio je dana 27. studenog 2018. godine ograničeni pregovarački postupak poziva na dostavu projektnih prijedloga za projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to: otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada. Jedini prihvatljivi prijavitelj je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ime 407 jedinica lokalne samouprave koje su iskazale interes i ispunile uvjete za ovaj projekt, a među kojima je i Grad Popovača.

Sukladno tome, ovog tjedna isporučena su 24 spremnika za otpadnu plastiku i otpadni papir i karton koji će biti postavljeni na lokacijama stambenih zgrada i Mjesnih odbora na području Grada Popovače.
„U očekivanju smo još i isporuke spremnika za otpadno staklo i biootpad” – poručio je gradonačelnik Mišković.