Održana 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Popovače, vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama.

„Dogovori su dosta trajali i našli smo jedno kompromisno rješenje, tj. unošenjem naših mreža u Moslavinu d.o.o. mijenjaju se vlasnički odnosi te se stvaraju zakonski uvjeti da distributivno područje postane vlasnik vodnih građevina, a to je jedan od preduvjeta na kojem Hrvatske vode inzistiraju. Hrvatske vode nužnim smatraju da javni isporučitelji vodnih dobara u svojem vlasništvu imaju i mrežu. Donošenjem ove Odluke ubrzat ćemo i sam postupak projekta Aglomeracija Kutina, a i Grad Popovača priprema Aglomeraciju za iduću godinu“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.

Uz opširnu raspravu, vijećnici su u konačnici s 13 glasova za  usvojili i Plan zajedničkih investicija  te su dali Suglasnost za kreditno zaduženje Eko Moslavine d.o.o.. Direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila pojasnila je kako sve ono što tvrtka planira u poslovanju, a financira se iz zajedničkih sredstava naknade za razvoj, koja je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i mora proći kroz ovaj proces izglasavanja na sjednicama vijeća. „Što se tiče plana, napravljene su male korekcije iz razloga što, kada smo prvotno radili plan, tada su ti iznosi bili okvirni, a sada je već dobar dio toga realiziran. Nabavljeni su i postavljeni polupodzemni spremnici i otpadomjeri. Nabavljena je nešto manja količina otpadomjera, stoga se planirani iznos sa 170 tisuća kuna smanjio na 99 tisuća kuna, dok se iznos za nabavku i postavljanje polupodzemnih spremnika povećao s planiranih 500 tisuća kuna na 516.650,00 kuna. To je samostalna investicija od strane Grada Kutine, u kojoj ne sudjeluju Grad Popovača i Općina Velika Ludina“ – pojasnila je Cvrtila. Također, kreditno zaduženje odnosi se također na Grad Kutinu, no zbog suvlasništva, sve jedinice lokalne samouprave morale su dati suglasnost.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2019./2020.g. i Kurikulum Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku 2019./2020.g. kojeg je predstavila ravnateljica vrtića Andreja Zeman. „Trenutno je u vrtić upisano 220-ero djece koja su raspoređena u 9 odgojnih skupina, 3 jasličke i 6 vrtićkih, dok program predškole pohađa 47-ero djece u 3 skupine. Tematsko planiranje u odgojnim skupinama slijedit će društvena događanja i značajne datume koje ćemo obilježiti kontinuiranim slijedom. I ove će godine vrtić, između ostalog, održati fašničku priredbu, nastupiti na Olimpijadi vrtića Sisačko-moslavačke županije, organizirati odlazak predškolaca u Školu plivanja te prigodno proslaviti Dan vrtića“ – istaknula je Zeman predstavljajući Godišnji plan i program rada. „Kao predškolska ustanova dužni smo svake godine donesti Kurikulum, odnosno, to je osnova na kojoj se temelji odgojno-obrazovni rad u vrtiću, te predstavlja odraz naše odgojno –obrazovne filozofije i prakse“ – napomenula je Zeman.