Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine

Na 27. sjednici Općinskog vijeća općine Velika Ludina vijećnici su jednoglasno usvojili Plan zajedničkih investicija te su dali Suglasnost za kreditno zaduženje Eko Moslavine d.o.o.. Financijski direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina Vjekoslav Hanjilec pojasnio je kako sve ono što tvrtka planira u poslovanju, a financira se iz zajedničkih sredstava naknade za razvoj, koja je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i mora proći kroz ovaj proces izglasavanja na sjednicama vijeća.  „Što se tiče plana, napravljene su male korekcije iz razloga što, kada smo prvotno radili plan, tada su ti iznosi bili okvirni, a sada je već dobar dio toga realiziran. Nabavljeni su i postavljeni polupodzemni spremnici i otpadomjeri. To je samostalna investicija od strane Grada Kutine, pa se i kreditno zaduženje odnosi na Grad Kutinu, no zbog suvlasništva, sve jedinice lokalne samouprave moraju dati suglasnost“ – pojasnio je Hanjilec.

Vijećnici su jednoglasno donesli i Zaključak o davanju odobrenja za kratkoročni kunski kredit – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine Velika Ludina do jedne godine u iznosu od 400 tisuća kuna. Načelnik Dražen Pavlović pojašnjava kako „Općina bi mogla i bez tog dopuštenog prekoračenja, ali se minus na računu pokazao iznimno dobrim u situacijama kada je trebalo nešto platiti, a priljev financijskih sredstava se očekivao kroz nekoliko dana“.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i  Financijska izvješća za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine, a donijet je i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Velika Ludina za razdoblje 2019. i 2020. godine.

U okviru Aktualnog sata vijećnici su izrazili interes za obnovu prometnica te održavanje poljoprivrednih površina. Dubravko Petir (HSS) ukazao je na problem Županijske ceste u naseljima Mala Ludina, Kompator i Grabričina. Naime, na nekim su dijelovima bankine u potpunosti nestale, postoji i nekoliko udarnih jama, te propusta i ponora koji predstavljaju veliku opasnost.

Načelnik Dražen Pavlović istaknuo je kako je upoznat sa situacijom te je već nekoliko puta ove godine s predstavnicima Županijskih cesta Sisačko-moslavačke županije obilazio navedene dijelove prometnice, no, nažalost, ŽUC nema dovoljno financijskih sredstava za obnovu. Stoga je načelnik predložio da se pri kreiranju proračuna za slijedeću godinu povećaju sredstva za obnovu prometnica za 150-200 tisuća kuna te da se obnove i županijske prometnice, a potom će se u dogovoru sa ŽUC-om pojačano održavati ostale županijske prometnice na području Općine. Predsjednik Vijeća Vjekoslav Kamenščak (HDZ) pitao je jesu li vlasnici poljoprivrednih površina koje su zapuštene dobili opomene. Mirela Montag, komunalna referentica, napomenula je kako su opomene poslane, neke su površine već uređene, dok su se neki vlasnici oglušili. Sukladno dogovoru vijećnika, komunalnog redara i općinskog načelnika, vlasnicima koji su se oglušili na opomene poslat će se za to Pravilnikom o komunalnom redu, predviđene kazne.