Pola milijarde kuna za vodovode u svim naseljima

EU PROJEKT AGLOMERACIJA KUTINA
VIDEO… izjava mr. M. Šepaka, direktora Moslavine d.o.o.

.
Ove godine započet će realizacija EU projekta Aglomeracija Kutina, koji je predstavljen na konferenciji za novinare. U ovom projektu financiranom iz EU fondova, kojeg je voditelji investitor Moslavina d.o.o. bit će obnovljena vodovodna i kanalizacijska mreža na području Grada Kutine, gradit će se i novi vodovodi i kanalizacije te pročistač voda. Provedbom ovog projekta sva naselja na području Grada Kutine dobit će vodovodnu mrežu.
Gradit će se i na području Grada Popovače na čijem se području nalazi vodocrpilište u Ravniku, odnosno Osekovu. Projekt je vrijedan gotovo 400 mil kn, a sufinancira se iz EU fondova, tvrtke Hrvatske vode te JLS, odnosno Grada Kutine,  Grada Popovače i Općine Velika Ludina  kreditom kojeg će podići Moslavina d.o.o., a gradovina i općina otplaćivat će ga sukladno svom vlasničkom udjelu u zajedničkom poduzeću Moslavina d.o.o..
Ministarstvo zaštite okoliša donijelo je Odluku o sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina”., izvijestio je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Vrijednost je projekta 400 mil. kn bez PDV-a. Gradonačelnik Kutine najavio je što će Grad dobiti provedbom ovog projekta.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina” obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe na području grada Kutine i širem području koje je trenutno korisnik usluga čiji je pružatelj tvrtka Moslavina d.o.o., a planirani Projekt uključuje: – izgradnju 49 588 m i rekonstrukciju 28 814 m cjevovoda vodoopskrbe, – izgradnju uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II – izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje: izgradnju 38 268 m i rekonstrukciju 13 339 m kanalizacijskih kolektora, – nadogradnju UPOV-a Kutina 23 000 ES, III. stupnja pročišćavanja, s anaerobnom digestijom mulja, kogeneracijskim postrojenjem i solarnim sušenjem mulja. Ukupna vrijednost ovog Projekta, kojim bi se omogućila značajna modernizacija cijelog sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, iznosi 390.731.724,90 HRK, od čega vrijednost bespovratnih sredstava koja bi se za Projekt iskoristila iz Kohezijskog fonda EU iznosi 262.967.282,54 HRK. „Realizacijom ovog, do sada najvećeg projekta, tvrtka Moslavina d.o.o. učinila bi svoju uslugu dostupnom prema više od 95% stanovnika u većini naselja na svom distributivnom području do 2022. godine. Moslavina d.o.o. do sada je samostalno uspješno dovršila nekoliko projekata koji su sufinancirani sredstvima iz EU u programskom razdoblju 2007.-2013.: Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi, Sanitarno fekalna kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu te Kanalizacijski cjevovod u Ulici Repušnička lipa u Repušnici, čime je tvrtka dokazala da je dorasla vođenju i provedbi projekata s još većim obuhvatom.

mr. Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o.

Mijo Šepak, direktor Moslavina d.o.o. izvijestio je kako je tvrtka kao investitor i nositelj provedbe projekta Aglomeracija Kutina već raspisala Natječaje za izvođače radova, a početak građevinskih radova očekuje se do kraja ove godine.

Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić zahvalio je Moslavini d.o.o. na dobroj pripremi ovog projekta te je naglasio kako provedbom projekta Aglomeracija Kutina započinje novi investicijski ciklus u Gradu Kutini.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine
Davor Kljakić, predsjednik Gradskog vijeća Kutine

Predsjednik Gradskog vijeća Kutine Davor Kljakić podijelio je zadovoljstvo s gradonačelnikom Kutine.

Kutina će u iduće tri godine biti veliko gradilište, istaknuo je na kraju gradonačelnik te je poručio građanima…

Provedbom projekta Aglomeracija Kutina Grad Kutina ispunit će obaveze koje nameću direktive Europske unije o pokrivenosti naselja vodovodnom mrežom i kanalizacijskom mrežom. Izgradnjom novih vodovoda i kanalizacija te rekonstrukcijom postojećeg sustava na području Grada Kutine pokrivenost vodoopskrbnom mrežom dostići će 98% građana.