Osnovni sigurnosni pokazatelji SMŽ u 2018. godini

KRIMINALITET

Na području Policijske uprave sisačko-moslavačke tijekom 2018. godine prijavljeno je ukupno 1711 kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, što je 15,1 % više nego u 2017. godini kada je prijavljeno 1487 kaznenih djela.

Bez kaznenih djela protiv sigurnosti cestovnog prometa zabilježeno je 1645 kaznenih djela, što je 14,8 % više nego u 2017. godini kada su prijavljena 1433 kaznena djela.

Koeficijent razriješenosti kaznenih djela iznosi 73,8 %, što je povećanje za 3,3 % u odnosu na 2017. godinu kada je razriješeno 70,5 % kaznenih djela.

Tijekom 2018. godine počinjena su 1234 kaznena djela općeg kriminaliteta, što je povećanje za 5,6 % u odnosu na 2017. godinu, kada je počinjeno 1169 kaznenih djela.
Počinjeno je i razriješeno jedno ubojstvo, dok su u 2017. godini počinjena i razriješena tri ubojstva.
Počinjena su četiri pokušaja ubojstava, od kojih dva teška, što je 42,9 % manje nego u 2017. godini, kada je počinjeno sedam pokušaja ubojstva, a u obje godine svi pokušaji ubojstva su razriješeni.
Počinjeno je devet razbojništava, kao i u 2017. godini kada je također počinjeno devet razbojništava. Razriješeno je šest razbojništava ili 66,7 %, dok je u 2017. godini razriješeno pet razbojništava ili 55,6 %.
Kod kaznenih djela protiv imovine, a koja u najvećoj mjeri utječu na subjektivni osjećaj sigurnosti građana, zabilježeno je smanjenje za 3,1 %. Zabilježeno je 769 kaznenih djela, a u 2017. godini 794 kaznena djela.
To je najmanji broj evidentiranih kaznenih djela protiv imovine u proteklih deset godina.
Kaznena djela na štetu mladeži i obitelji u porastu su za 8,4 %. Tijekom 2018. godine počinjeno je 167 kaznenih djela, dok su u 2017. godini počinjena 154 kaznena djela.

U 2018. godini zabilježeno je 138 kaznenih djela zlouporabe droga, što je 8,6 % manje nego u 2017. godini kada je zabilježeno 151 kazneno djelo.
Tijekom 2018. godine obavljene su 382 zapljene droga, što je 24 % više nego u 2017. godini kada je evidentirano 308 zapljena.

Iz domene gospodarskog kriminaliteta u 2018. godini zabilježeno je 180 kaznenih djela, što je povećanje od 318,6 % u odnosu na 2017. godinu, kada su zabilježena 43 kaznena djela.
U 2018. godini zabilježena su 4 kaznena djela koja spadaju u skupinu kibernetičkog kriminaliteta, a u 2017. godini također su prijavljena 4 kaznena djela kibernetičkog kriminaliteta.

U 2018. godini zabilježeno je 85 kaznenih djela organiziranog kriminaliteta, što je 28,8 % više u odnosu na 2017. godinu kada je prijavljeno 66 kaznenih djela.

Iz domene kaznenih djela ratnog zločina u 2018. godini prijavljena su 4 nova kaznena djela, od kojih su razriješena 3, međutim, razriješeno je i 9 kaznenih djela koja su prijavljena u ranijem razdoblju.
U 2017. godini nova kaznena djela ratnog zločina nisu prijavljena, ali su razriješena 3 kaznena djela iz ranijeg razdoblja.

JAVNI RED I MIR

Broj prekršaja protiv javnog reda i mira i nadalje je u padu.
Tijekom 2018. godine počinjeno je 479 prekršaja, što je za 2,4 % manje nego u 2017. godini, kada je počinjen 491 prekršaj.
To je ujedno najmanje evidentiranih prekršaja u proteklih deset godina.

SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

Tijekom 2018. godine na prometnicama se dogodilo 1465 prometnih nesreća, što je za 2,1 % više nego u 2017. godini, kada se dogodilo 1435 prometnih nesreća.
Dogodilo se 18 prometnih nesreća s poginulim osobama, što je za 5 nesreća ili 38,5 % više nego u 2017. godini kada se dogodilo 13 nesreća s poginulim osobama.
Dogodilo se 415 prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama, što je za 9,2 % više nego u 2017. godini kada se dogodilo 380 nesreća sa ozlijeđenim osobama.

Dogodile su se 1032 prometne nesreće s materijalnom štetom, što je 1 % manje nego u 2017. godini kada su se dogodile 1042 nesreće s materijalnom štetom.
Smrtno je stradalo 18 osoba, što je za 5 osoba ili 38,5 % više nego u 2017. godini kada je smrtno stradalo 13 osoba.
Teške tjelesne ozljede zadobile su 123 osobe, što je za 32 osobe ili 35,2 % više nego u 2017. godini kada je teže ozlijeđena 91 osoba.
Lakše tjelesne ozljede zadobilo je 517 osoba, što je za 63 osobe ili 13,9 % više nego u 2017. godini, kada su lakše ozlijeđene 454 osobe.

Ukupno utvrđeni prekršaji u prometu u porastu su za 3,3 % u odnosu na 2017. godinu. U 2018. godini utvrđen je ukupno 40.661 prekršaj u prometu, dok je u 2017. godini utvrđeno 39.347 prekršaja u prometu.

ZAŠTITA I NADZOR DRŽAVNE GRANICE

Granicu je prešlo 3.727.465 putnika, što je 0,8 % više u odnosu na 2017. godinu kada je prešlo 3.698.720 putnika.
Granicu je prešlo ukupno 1.647.221 vozilo, što je 1,7 % manje nego u 2017. godini kada je prešlo 1.676.257 vozila.
Otkrivena su 33 nezakonita prelaska državne granice, kao i u 2017. godini kada su također otkrivena 33 nezakonita prelaska.
U nezakonitim prelascima zatečeno je 107 osoba, što je 167,5 % više nego u 2017. godini kada je zatečeno 40 osoba.
Otkriveno je 805 slučajeva krijumčarenja preko državne granice, što je 17 % više nego u 2017. godini, kada je otkriveno 688 slučajeva krijumčarenja.

POŽARI I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

U 2018. godini zabilježeno je 149 požara ili 56,4 % manje nego u 2017. godini, kada su evidentirana 342 požara.
U požarima su smrtno stradale dvije osobe, kao i u 2017. godini kada su također smrtno stradale dvije osobe.
U 2018. godini u požarima su ozlijeđene tri osobe, kao i u 2017. godini kada su također ozlijeđene tri osobe.
Materijalna šteta počinjena požarima procijenjena je na 7.370.850 kn, što je 16,9 % manje nego u 2017. godini kada je iznosila 8.872.550 kn.
U izvještajnoj godini evidentirana je jedna tehnološka eksplozija, dok ih u 2017. godini nije bilo.