O zbrinjavaju otpada u Zakladi Sandra Stojić

Zaklada Sandra Stojić organizirala je predavanje i razgovor s djelatnicima Eko Moslavine o novom sustavu prikupljanja i gospodarenja otpadom za žene zaposlene u projektu Žene su snage zajednice. 20 žena u tom projektu brine o 100 građana u svim naseljima na području Grada Kutine. Riječ je o starijim, bolesnim i usamljenim građanima koji su se susreli s poteškoćama u prikupljanja otpada u skladu sa Zakonom i Uredbom o gospodarenju otpadom.

Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić zahvalila je Eko Moslavini što se odazvala pozivu i na taj način vodi brigu o sugrađanima koji su često i nevidljivi lokalnoj zajednici. „Te naše sugrađane svakodnevno obilaze i pomažu im svakodnevno zaposlenice u projektu Žene su snaga zajednice, tako im pomažu i u pravilnom odvajanju, prikupljanju i zbrinjavanju otpada.“, rekla je Biserka Stojić

Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić

Djelatnici Eko Moslavine žene iz projekta Žene su snaga zajednice upoznali su s odredbama Zakona i Uredbe te s novim sustavom gospodarenja otpadom na području Grada Kutine. U razgovoru nakon predavanja zaposlenice u projektu ukazale su na niz specifičnih situacija u kojima se nalaze građani kojima svakodnevno pomažu. Kako je riječ većinom o usamljenim i bolesnim osobama, često i ljudima u nepovoljnom socijalnom položaju oni nemaju velike količine otpada pa je cijena odvoza otpada za njih visoka. Također i djelatnici Eko Moslavine su iznijeli svoje poteškoće s kojima se susreću na terenu uslijed nepoštivanja Zakona i Uredbe koja se jednako odnsoi na Grad, građane i Eko Moslavinu.

Upraviteljica Zaklade Sandra Stojić, izrazila je zadovoljstvo razgovorom, jer samo se tako može doći do rješenja na zadovoljstvo pružatelja i korisnika usluge, odnosno korisnika uslulga iz projekta Žene su snaga zajednice.

Biserka Stojić, upraviteljica Zaklade Sandra Stojić

Na kraju predavanja i razgovora u Zakladi Sandra Stojić dogovoreno je da će se odmah riješiti problemi korisnika koje je moguće riješiti, poput nepravilno ispunjenih Izjava, preuzimanja kompostera i slično. Ostali problemi rješavat će se u dogovoru i razgovorima u koje će biti uključen Grad i ostale institucije.