Novi Dječji vrtić – sredstvima od Malog Lošinja

Grad Kutina gradit će novi Dječji vrtić kod OŠ Zvonimira Franka. Novi vrtić gradit će se za 8 skupina, modularnom gradnjom, a financirat će se najvećim dijelom sredstvima dobivenim od prodaje Malog Lošinja. Gradski vijećnici Kutine jednoglasno su podržali ovu odluku kojom se lokacija vrtića sa prijašnje, koja je trebala biti na Brunkovcu, mijenja u lokaciju kod OŠ Zvonimira Franka, što se smatra povoljnijom lokacijom.


„Od prodaje Malog Lošinja grad je uprihodovao 9 mln kn, što smo oročili, i njega ćemo upotrijebiti za ovu investiciju. Mjesta u vrtićima nemamo dovoljno, zbog čega smo, nakon Potočnice,  pribjegli dodatnom uređenju jaslica u OŠ V. Vidrića, kako bi smanjili listu čekanja i osigurali boravak djece u jaslicama. Zadani pedagoški standard u vrtićima već godinama nismo uspjeli zadovoljiti po svim propisanim kriterijima i ovim ćemo projektom riješiti te probleme“, rekao je Babić.

Istaknuto je kako drugi gradovi s manjim brojem stanovnika i slabijom razvijenošću mogu povući sredstva za dječji vrtić iz EU, što nije slučaj s Kutinom. Ova bi se investicija mogla kretati između 13 -15 mln kn što će ovisiti o više faktora.
 

Gradsko vijeće jednoglasno je diglo ruku i za prihvaćanja partnerstva u projektu Aglomeracije punog naziva „Poboljašnje vodno komunlane infrastrukture aglomeracija Kutina“ vrijednog oko 400 mln kn. Sredstva iz EU fondova u ovom projektu iznose 262 mln kn, Hrvatske vode osigurat će 51 mln kn, jednako kao i država, dok će jedinice lokalne samouprave morati osigurati 25 mln kn. To će biti realizirano kroz kredit poduzeća Moslavina d.o.o. koje je i nositelj projekta, vraćat će se iz naknade za razvoj. Prema iznosu projekta ovo je dosad najveći projekt u Gradu Kutini na kojem su dosad radile sve vlasti, a koji je konačno doveden pred realizaciju, te je ovom prilikom svima  zahvalio direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak.

Naglašeno je kako je ovo zahtjevan posao uz koji uvijek ima i problema jer će se raskopavati i raditi na više lokacija, tako da se građani unaprijed mole za strpljenje. „Konačni ishod projekta bit će vodovod za sva naselja koji građani na istoku toliko dugo čekaju, kanalizacija i odvodnja, te rekonstrukcija postojeće mreže, što će Kutinu svrstati u red u potpunosti uređenih infrastrukturnih područja“, rekao je Babić.
 

Gradsko vijeće raspravljalo je jučer o tvrtki Eko Moslavina. Direktorica Adrijana Cvrtila podnijela je izviješće o radu za 2018., dok je Eduard Gelešić pročelnik odjela za komunalno gospodarstvo govorio o provedbi plana gospodarenja otpadom na području Kutine, te mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada, sve većem broju divljih deponija, ali i rješavanju tih problema na način da se spominje i postavljanje kamera. Rasprava na ovu temu bila je opširna, a zajednički nazivnik bio je kako iznaći još efikasnija rješenja, ali i pronaći jeftinije modele za građane, osobito one slabijeg socijalnog stanja i samce. Raspravi je bio prisutan i Zlatko Bosak, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Kutina, koji je tom prilikom apelirao na redovitiji rad Savjeta za potrošače javnih usluga, te potrebu za raspravom o odnosu fiksnog i varijabilnog dijela u cijeni Eko Moslavine.

Gradonačelnik je pozvao UZP na suradnju, a građane na razumijevanje problema i kvartovske razgovore gdje ravnateljica sa suradnicima može direktnim kontaktom odgovoriti na brojna pitanja koja građane muče. „Kutina se, za razliku od susjednih gradova Ivanić grada, Siska ili Novske, uskladila s novim zakonom i uredbama od 1.01.2019. te su, uz ostalo i zbog toga cijene nešto više, ali to čeka sve gradove. To je vrlo kratko razddoblje koje traži promjenu svijesti o otpadu i njegovom zbrinjavanju i mnogi problemi se pojavljuju, ali i rješavaju. Kako je istaknuto kroz raspravu o pojedinačnim slučajevima najvažnija je edukacija građana i suradnja, a sustav će se razvijati i s vremenom će biti sve bolji, zaključak je ove rasprave.
  

Na samom početku sjednice vijećnica Ana Balaško (HSLS) predložila je skidanje s dnevnog reda točke o o izborima i uvjetima za kandidate koji se predlažu za članove Nadzornih odbora trgovačkih društava. „Smatram da naknada u svim Nadzornim odborima treba biti 1 kn. Kao predsjednica NO RA Mrav želim da naknada za tu funkciju bude 1 kn. Predsjednica sam upravnog vijeća vrtića i ne primam nikakvu naknadu za taj rad i ne mislim da bi u RA MRAV trebala imati bilo kakvu naknadu. Članovi nadzornih odbora i upravnih tijela trebaju biti odgovorni i kvalitetno obavljati svoj posao, a ne da se naknade koriste kao potencijalno sredstvo za političku trgovinu“, rekla je Balaško. S time se složio vijećnik Josip Cerovec (SDP), ali i svi ostali vijećnici. „Sve što ide u prilog rasterećenju gradskog proračuna ja podržavam“, komentar je gradonačelnika Zlatka Babića. Točka je skinuta s dnevnog reda, a više o načinu izbora i uvjetima za kandidate za članove NO-a znat će se vjerojatno na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.
 

Gradsko vijeće usvojilo je i redovno izviješće o kvaliteti zraka koje je predstavio ing. Ivica Losso iz Petrokemije d.d.

Od ove sjednice Klub vijećnika HDZ-a ima novu vijećnicu, Ružu Gačić, koja je na ovo mjesto prisegnula umjesto Marijana Borojevića.