23. sjednica Gradskog vijeća Popovače

Na jučer održanoj, 23. sjednici, popovački su vijećnici usvojili Izvješće o radu Eko Moslavine d.o.o. za 2018. godinu koje je predstavila direktorica Adrijana Cvrtila osvrnuvši se na ono što je učinjeno, ono što se planira napraviti kao i na poteškoće s kojima se poduzeće susreće u svom poslovanju odvoza i zbrinjavanja otpada.

Direktorica Cvrtila tom je prilikom podsjetila kako je vanjskoj konzultantskoj tvrtki povjerena izrada plana restrukturiranja temeljem koje je Skupština Društva smanjila masu plaća te je povećana cijena odvoza otpada za 50%. Novi Cjenik je definiran i uslijed potrebe usklađivanja sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, a u cilju provedbe svih zakonskih propisa pristupilo se i nabavi opreme te je intenzivirano uređivanje podataka o korisnicima javne usluge. “Eko Moslavina susreće se sa problemom nedostatka stručnog kadra, no uprava je tijekom 2017. i 2018. godine svoje poslovanje načelno uspjela uskladiti s propisanim načinom rada i usprkos poteškoćama modernizirati sustav gospodarenja otpadom. Mnogo se radilo i na informiranju odnosno edukaciji korisnika. Činjenica da nemamo kompostane rezultirala je dodatnim troškovima za postupanje s biorazgradivim otpadom”- naglasila je Cvrtila te istaknula i problem s otpadnim papirom i plastikom čija se izdvojena masa povećava, a tržišna cijena pada zbog sve veće ponude uslijed čega sortirnica lani bilježi gubitke u poslovanju.
Vijećnici Gradskog vijeća Grada Popovače iskoristili su nazočnost direktorice Eko Moslavine sjednici kako bi još jednom javno izrazili svoje nezadovoljstvo novim cijenama odvoza otpada. „Ponavljamo još jednom kako Gradsko vijeće Grada Popovače nije dalo suglasnost Eko Moslavini za ovakvo povećanje cijena. Gradonačelnik je kao član Skupštine predlagao mnogo niži fiksni dio cijene otpada smatrajući kako ovaj način poskupljenja nije nimalo poticajan u smislu razvrstavanja otpada. No prijedlog je podržan od većinskog vlasnika Grada Kutine kao i od Velike Ludine te nemamo mogućnost utjecaja da se to promijeni. Nije stoga u redu da se građani, koji izraze svoje nezadovoljstvo računima u Eko Moslavini, iz Kutine šalju u popovačku gradsku upravu uz tvrdnju da je novi Cjenik donio naš gradonačelnik ili ovo Vijeće”- naglašeno je od strane popovačkih vijećnika koji su u raspravi istaknuli i osjetno niže cijene usluga u nekoliko bližih lokalnih jedinica. „Treba uzeti u obzir činjenicu da se uglavnom radi o starim cjenicima i da se ti pružatelji nisu uskladili s Uredbom. A da bi se realno s nekim drugim poduzećem uspoređivali, potrebno je uzeti u obzir niz parametara kao što su jednak broj korisnika, jednak broj izvršenih odvoza otpada”- odgovorila je direktorica Eko Moslavine. Cvrtila je ovom prilikom izvijestila o uvođenju promjene temeljem koje korisnici ubuduće neće plaćati varijabilni dio cijene ukoliko neće imati niti jedan odvoz tijekom mjeseca.
Na jučer održanoj, 23. sjednici vijećnici su dali suglasnost za potpis Ugovora o partnerstvu na projektu i Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU Projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina” koji provodi Moslavina d.o.o. Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe na širem kutinskom području. Realizacijom ovog Projekta, Moslavina d.o.o. Kutina učinila bi svoju uslugu dostupnom prema više od 95% stanovnika u većini naselja na svom distributivnom području do 2022. godine. Ukupna vrijednost ovog Projekta, kojim bi se omogućila značajna modernizacija cijelog sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, iznosi 390.731.724,90 kn bez PDV-a, od čega vrijednost bespovratnih sredstava koja bi se za Projekt iskoristila iz Kohezijskog fonda EU iznosi 262.967.282,54 kn. Ostatak vrijednosti osiguravaju Hrvatske vode, Republika Hrvatska preko nadležnog ministarstva za vodno gospodarstvo, Moslavina d.o.o. iz vlastitih sredstava, a jedinice lokalne samouprave u iznosu od 25.000.000,00 kn (Grad Kutina 23.984.000,00 kn, Grad Popovača 938.552,00 kn i Općina Velika Ludina 77.448,00 kn). Jedinice lokalne samouprave će financirati provedbu EU projekta kroz sredstva naknade za razvoj, a potrebna sredstva iz prethodnog stavka će osigurati na način da će Moslavina d.o.o. Kutina podići kredit čiji će se anuiteti vraćati iz prikupljenih sredstava naknade za razvoj prema udjelu u vrijednosti projekta.
Vijećnici su također usvojili i Odluku o prijenosu investicije za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području grada Popovače na Moslavinu d.o.o. Ovom Odlukom grad Popovača kao investitor, prenosi bez naknade investitorska prava i obveze za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju (kanalizacijska mreža) Moslavini d.o.o., i to: Izgradnju sustava odvodnje u ulici Dr. Polaka, Ivana Pergošića i Vinogradske Mikulanice.
Dnevni red obuhvatio je i usvajanje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone T5-Arheološki park „Rimska vila u Osekovu”. Kako je istaknuo predstavnik izrađivača Plana, riječ je o vrlo važnom arheološkom nalazu koje zaslužuje jaku prezentaciju. „Nalazište ima velik znanstveni, obrazovni i kulturni značaj. Na prostoru zone arheološkog parka predviđeno je arheološko prezentiranje pronađenih ostataka vile te hortikulturno uređenje prostora arheološkog parka. Donošenjem ovog Plana stvara se pretpostavka za izradu rekonstrukcije rimske rustične vile što je danas vrlo popularno u smislu turističke valorizacije, a koju se može pokušati ostvariti kroz aplikacije za financiranje iz EU fondova”- istaknuo je Nikša Božić iz tvrtke APE.
Na 23. sjednici usvojeno je i godišnje usklađenje Plana zaštite od požara grada Popovače kao i Program sufinanciranja novog zapošljavanja na području grada Popovače za 2019.g. temeljem kojeg za sufinanciranje novog zapošljavanja Grad Popovača osigurava sredstva u iznosu od 10.000,00 kn po jednom novozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru- za dva novozaposlena radnika. Usvojen je i Program sufinanciranja poljoprivrede na području grada Popovače za razdoblje 2019.-2021.
U okviru Aktualnog sata 23. Sjednice gradski su vijećnici upozorili na loše stanje pružnog prijelaza u Gornjoj Gračenici kao i objekta starog mlina u Voloderu. Zanimalo ih je kada se može očekivati asfaltiranje Ulice Čupora moslavačkih, sanacija ceste u Ulici Sv. Barbare u Voloderu prema Gornjoj Jelenskoj odnosno asfaltiranje sporednih nerazvrstanih cesta koje se nadovezuju na glavne prometnice kao i nastavak izgradnje vodovodne mreže u Moslavačkoj Slatini. Vijećnike je zanimalo i što se aktualno radi od većih projekata na području Grada, a gradonačelnik je odgovarajući izdvojio izgradnju tribina na Športskom parku Moslavac, rekonstrukciju ceste Potok- Okoli, proširenje Dječjeg vrtića Popovača, održavanje cesta te sanaciju nekoliko objekata (izmjena krovišta na svlačionicama u Donjoj Vlahiničkoj, krovišta na planinarskom domu u Moslavačkoj Slatini kao i na objektu Pučkog doma Donja Gračenica što se sufinancira preko LAG-a Moslavina). Naglasio je i ostvareno sufinanciranje za uređenje Tržnice te izradu projektne dokumentacije za niz investicija, a vijećnici su se interesirali i za aktivnosti vezane za izradu Intervencijskog plana Grada kojim su obuhvaćeni željeni projekti za moguću provedbu Programa integrirane regeneracije malih gradova. Kako je odgovorio gradonačelnik, lista projekata poslana je na pregled i ocjenu prolaznosti u Ministarstvo regionalnog razvoja. Također je aktualizirano i pitanje izgradnje kompostišta u Strušcu koja se, prema saznanjima gradonačelnika, nastavlja ovih dana. Vijećnici su upozorili i na problem iznimno lošeg stanja željezničke stanice u Voloderu kao i na potrebu postavljanjabar jednog stupa javne rasvjete u Ulici Obleanov prolaz u središtu Popovače.