Kvartovski razgovori u mjesnim odborima

Eko Moslavina nastavlja Kvartovske razgovore u Mjesnim odborima. U iduća dva mjeseca neposredno ćemo razgovarati sa građanima u svim naseljima na području Grada Kutine. Zajedno ćemo razmotriti prednosti i nedostatke novog načina gospodarenja otpadom te odlaganja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom.

Dođite na sastanak i uvažit ćemo sve vaše kvalitetne i konstruktivne prijedloge koje je moguće uvažiti u skladu sa Zakonom i Uredbom.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o.

Raspored Kvartovskih razgovoa u Mjesnim odborima do kraja veljače

20. 02. srijeda STUPOVAČA 17:30 DRUŠTVENI DOM

22. 02. petak BRINJANI 17:30 DRUŠTVENI DOM

27. 02. srijeda MIKLEUŠKA 17:30 DRUŠTVENI DOM