Javni poziv za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2019. godini.

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije raspisala je Javni poziv za sufinanciranje turističkih projekata i manifestacija u 2019. godini.

Za sufinanciranje prijaviti se mogu trgovačka društva, obrti, udruge, sportski klubovi, umjetničke organizacije i kulturne i druge javne ustanove.
JAVNI POZIV