2. kolo Kutinske matematičke lige

Osnovna škola Mate Lovraka Kutina bila je domaćin 2. kola Kutinske Matematičke lige. U prosincu 2018. Centar izvrsnosti Kutina pokrenuo je Kutinsku matematičku ligu, natjecanje učenika osnovnih škola koje će se, slično sportskim natjecanjima održati tijekom školske godine 2018./2019. kroz pet kola. Prvo kolo održano je u prosincu u OŠ Stjepana Kefelje. Zadnje kolo je u svibnju.
U drugom kolu sudjelovalo je 273. učenika.
Objavljujemo poretke šest najbolje rangiranih u drugom kolu, a ukupnu tablicu objavit će Centar izvrsnosti na sovjim internetskim i facebook stranicama nakon objedinjenja svih rezultata.
U rangu drugih i trećih razreda maksimalan broj bodova je 90, a u ostalim razredima je maksimalan broj bodova 180.

Rezultati drugog kola Kutinske matematičke lige – KML

2. razred

1. Lana Bakarić 73/90, Vidrić
2. Klara Šćapec 66, Vidrić
2. Gita Turkalj 66, Lovrak
3. Vjekoslav Ikić 63, Frank
4. Borna Kos 62, Banova
5. Hana Čarapar 61, Vidrić
6. David Oparić 60, Lovrak
6. Roberta Hoško 60, Vidrić
6. Ivano Šalković 60, Lovrak
6. Juraj Repić 60, Lovrak

3. razred

1. Tia Križanec 85/90, Frank
2. Matej Ramljak 74, Frank
3. Filip Balaško 64, Vidrić
4. Duje Juretić 62, Kefelja
5. Ena Mirić 58, Lovrak
5. Vito Jurčević 58, Kefelja
6. Vid Kalina 56, Lovrak

4. razred

1. Una Zečević 118/180, Kefelja
2. Petar Pranjić 114, Frank
3. Antonio Kolobara 111, Frank
4. Nina Vujnović 106, Kefelja
5. Gabi Krpes 103, Kefelja
6. Iva Božičević 98, Kefelja
6. Laura Nikšić 98, Frank

5.razred

1. Karlo Novak 150/180, Banova
2. Tamara Pavić 149 Lovrak
3. Ira Velebit 138, Frank
4. Luna Turjak 135, Kefelja
5. Josip Savnik 128, Banova
6. Marija Ramljak 123, Frank

6 razred

1. Iva Crnić 146/180, Frank
2. Ivana Felja 144, Frank
3. Matija Rupčić 118, Lovrak
4. Ante Gačić 113, Frank
5. Dino Žigolić 111, Frank
6. Sara Kašner 102, Kefelja

7. razred

1. Erik Obadić 180/180, Kefelja
2. Monika Sikaček 146, Kefelja
3. Lucija Šestić 144, Frank
4. Ines Švabek 138, Frank
5. Luka Ramljak 128, Frank
6. Roberto Badanjak 126, Kefelja
6. Filip Fresl 126, Kefelja
6. Luka Grbić 126, Kefelja
6. Domagoj Marić 126, Kefelja
6. Josipa Bukač 126, Banova

8. razred

1. Leona Obrad 156/180, Kefelja
2. Karlo Rimac 126, Kefelja
3. Paola Tolimir 120, Kefelja
4. Petra Habazin 113, Kefelja
5. Petra Pia Kovačić 110, Lovrak
6. Dino Grbić 108, Kefelja