Nastava u novoj školi u Popovači počinje u rujnu

Učenici PŠ D. Gračenica najesen će u školu u Popovaču

Knjige po programu OŠ V Vidrića učenici PŠ D. Gračenica mogu zamjeniti za knjige po programu OŠ Z. Sever Popovača

Objekt nove osnovne škole Zorke Sever obišli su  članovi Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za početak rada škole resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

GradonačelniklPopovače Josip Miškoivć izvijestio je kako je “o pregledu objekta sastavljen je zapisnik na temelju kojeg ministrica znanosti i obrazovanja potpisuje Rješenje o početku rada škole. „Nakon izdavanja navedenog Rješenja nova škola se registrira na Trgovačkom sudu i može u rujnu, s početkom nove školske godine, započeti s radom. Stoga roditelji mogu nabaviti udžbenike po pogramu za školu u Popovači”- istaknuo je gradonačelnik Popovače te je dodao kako učenici koji pohađaju područne škole OŠ Popovača, knjige kupuju kao i do sada.
Za sve učenike iz Gornje i Donje Gračenice koji su već kupili knjige, a nisu po programu OŠ Popovača, već po programu OŠ Vladimira Vidrića, oranizirat će se zamjena knjiga. „Županija kao osnivač škole vrši pregovore s knjižarama da prihvate neoštećene postojeće knjige i isporuče nove. Podaci o terminima zamjene i knjižarama u kojima će se to moći ostvariti, objavit će se naknadno”- poručio je gradonačelnik Popovače.