Muzejski ponedjeljak

U Muzeju Moslavine održan je Muzejski ponedjeljak.  Školu od prije 100 godina upoznali su današnji školarci.

Jasmina Uroda Kutlić

Jasmina Uroda Kutlić, ravnateljica Muzeja, pokazala je najmlađima kako je izgledala škola prije 100 godina.