LAG-u Moslavina predstavljena “Komparativna studija geologije Papuka i Moslavačke gore”

U Križu je održan sastanak koordinacije LAG-a Moslavine na kojoj je predstavnicima općina, gradova i Turističkih zajednica s područja Moslavine predstavljena „Komparativna studija geologije Papuka i Moslavačke gore“. Studiju je izradio i prisutnima prezentirao prof. dr. sc. Dražen Balen sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 U studiji se pokušava objasniti jedinstvenost područja i njegova geološka građa, te se daje naglasak na prednostima koje bi se trebale koristiti i nedostacima koje bi trebali popraviti s akademskog aspekta (geološkog, turističkog). Obzirom na prirodnu, kulturnu i geološku raznolikost područja Moslavine, Kutina je pokrenula inicijativu geoparka, a preko LAG-a „Moslavina“ u inicijativu su se uključili i ostali gradovi i općine s područja Moslavine. Sastanku koordinacije nazočio je gradonačelnik Grada Kutine i predsjednik LAG-a Moslavina, Zlatko Babić.