Vježbe evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću

Dječji vrtić Kutina provodi vježbu evakuacije i spašavanja ljudi i imovine. Vježba će se provesti u ponedjeljak, 29. 4. 2024. godine u objektima Maslačak i Bubamara, a u utorak 30. 4. 2024. godine u objektima Neven i Košuta.

(izvor:www.kutina.hr)