Postani policajac/policajka

Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 500 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2024./2025. godini.

Program će započeti najranije 7. listopada 2024. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova, sukladno potrebama službe.

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, nemaju navršenih 28 godina života na dan 7. listopada 2024. godine, imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, osobno su dostojni za obavljanje policijske službe, nisu članovi političke stranke.

Rok za podnošenje prijava teče od 8. travnja 2024. godine do 23. kolovoza 2024. godine.

Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 150 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova u školskoj godini 2024./2025.

Za upis u III. razred na Policijskoj školi za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski programi te strukovni obrazovni programi na razini 4.2).

Natječaj je otvoren od 8. travnja 2024. do 1. kolovoza 2024. godine.

Sve detalje zainteresirani mogu pročitati na mrežnim stranicama Minisatrstva unutarnjih poslova i Policijske uprave sisačko-moslavačke.