Otvoren 150 tisuća eura vrijedan Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva

Sisačko-moslavačka županija je objavila 150 tisuća eura vrijedan Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz ovogodišnjeg županijskog proračuna. Prihvatljivi korisnici mogu prijaviti programe i projekte za sljedeće aktivnosti:

  • zaštita i promicanje ljudskih prava te unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
  • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
  • razvoju i promicanju kulture, vjerske baštine i kulturnog amaterizma,
  • tehničkoj kulturi,
  • povećanju životnih standarada umirovljenika i osoba treće životne dobi, razvoju i promicanju športa,
  • jačanja i poticanja na multimedijske aktivnosti,
  • razvoju dobrovoljnog vatrogastva,
  • jačanja i razvoja gospodarskih, poljoprivrednih i turističkih aktivnosti, prevenciji bolesti i zdravstvenoj zaštiti,
  • knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti te ostalim područjima od značaja na razvoj civilnog društva i zadovoljavanju javnih potreba u ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim aktima Županije.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 130,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 6.600,00 eura.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga programa/projekata otvoren je do iskorištenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Korisnici se mogu prijaviti i ugovoriti najviše dva jednogodišnja programa/projekta u sklopu ovog Javnog națječaja.

Obvezna natječajna dokumentacija s Uputama za prijavitelje dostupna je na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

Natječajna dokumentacija se dostavlja elektroničkom poštom na adresu: donacije@smz.hr

Sva pitanja vezana za ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte vlasta.mesic@smz.hr .