U tijeku izrada Studije geotermalnog potencijala na području Batine

Grad Kutina provodi projekt pod nazivom „Izrada tehničke dokumentacije za istraživanje geotermalne vode na području Batine“ zajedno sa partnerima EFLA hr s Islanda i Razvojnom agencijom Mrav. Projekt je financiran od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 231.675,22 €, od čega su bespovratna sredstva 194.588,58 € odnosno 83,99 %. Projekt se provodi od 13. travnja 2022. do 13. travnja 2024. godine.
Grad je proveo postupak jednostavne nabave za odabir izrađivača Studije geotermalnog potencijala istražnog prostora Kutina te je 15. rujna 2023. godine sklopljen ugovor s tvrtkom GEODA CONSALTING d.o.o. iz Zagreba koja će izraditi Studiju. Vrijednost ugovorenih usluga iznosi 31.000,00 EUR s PDV-om, a od tog iznosa 85% vrijednosti čine bespovratna sredstva EGP-a.
 Studija geotermalnog potencijala je sustavan pregled i analiza geoloških, hidroloških i geotehničkih čimbenika na određenom području radi procjene mogućnosti geotermalne energije koja se može eksploatirati. Ova studija ima za cilj identificirati geotermalne resurse i odrediti njihovu dostupnost, kvalitetu, količinu i isplativost. Na temelju rezultata studije, može se donijeti odluka o daljnjem razvoju geotermalne energije na određenom području.
Cilj studije je određivanje lokacija novih geotermalnih bušotina na istražnom prostoru ”Kutina”. Nakon što se odrede prioritetna područja potrebno je simulirati proizvodnju iz geotermalnog ležišta, izračunati volumen vodonosnika i izraditi ekonomsku analizu geotermalnog projekta. Predviđeno je snimanje 30 magnetotelurskih točaka dubine do 4000 metara.  (izvor: RA MRAV Kutina)