Povodom 25. obljetnice biskupstva sisačkog biskupa Vlade Košića predstavljen zbornik „Caritas omnia sperat“

Povodom 25. obljetnice biskupstva i 65. obljetnice života u Sisku je u ponedjeljak, 5. veljače 2024. godine, predstavljen zbornik radova „Caritas omnia sperat“ u čast sisačkom biskupu Vladi Košiću.  

Zbornik su predstavili rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić i urednica zbornika izv. prof. dr. sc. s. Valerija Kovač, a kroz 51 rad donosi različite vidove života biskupske službe Vlade Košića te niz priloga o temama iz područja biskupova zanimanja i djelovanja.

U prepunoj  dvorani „Juran i Sofija“ sisačkog Velikog Kaptola predstavljanju su uz autore čiji su radovi uvršteni u zbornik nazočili i prijatelji i obitelj biskupa te predstavnici državnih, županijskih i gradskih vlasti s područja biskupije kao i brojne osobe iz crkvenog i javnog života poput generala Ante Gotovine i izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

Na početku čestitku pape Franje i apostolskog nuncija u RH nadbiskupa Giorgia Lingue pročitao je urednik knjige doc. dr. sc. Anđelo Maly, nakon čega je čestitku biskupu uputio i okupljenima se obratio kancelar biskupije mr. Janko Lulić. On je govoreći o ovoj obljetnici i zborniku koji je proizašao iz nje između ostalog istaknuo kako se večeras želimo zaustaviti, zagledati, ali i zahvaliti za život i rad konkretnog čovjeka, biskupa Vlade, koji se utkao u živote i svih ovdje prisutnih. „Ipak naše biografije, naše osobne povijesti, nisu plod naših djela ni sposobnosti, njih i dalje brižljivo zapisuje ruka Onoga koji nas nije ostavio prepuštene na milost i nemilost jurnjave s vremenom u kojem se opet isprepliću rušenje i građenje, smijeh i tugovanje, rađenje i umiranje. Vjerujemo da će i ovaj Zbornik čijem predstavljanju večeras nazočimo ostaviti jedan upečatljiv trag, ne samo u pogledu znanstvene i kulturne perspektive, već i u prizmi ogleda o životu konkretnog čovjeka, njegove osobne povijesti koja će ostati zapisana za budućnost novih naraštaja kojima ćemo, prije ili kasnije, morati prepustiti svoje mjesto u vremenu, da i sami znadu zastati, zagledati se i zahvaljivati“, poručio je kancelar Lulić.

Govoreći o zborniku urednica s. Valerija Kovač je rekla kako 25. obljetnica biskupstva i 65. obljetnica života Vlade Košića nisu samo njegove osobne obljetnice, nego se tiču ljudi i vjernika gdje je živio i djelovao. „I zato ovaj zbornik radova ima svoje opravdanje, svoju vrijednost i svoj smisao, koliko god se sam slavljenik, naš biskup Vlado, tome bio protivio. Zbornik smo naslovili latinskom varijantom biskupova gesla „Caritas omnia sperat“, jer nam se čini da najbolje obuhvaća sav njegov sadržaj i osobu kojoj je posvećen“.

Urednica je pojasnila i kako je zbornik podijeljen u dvije cjeline. Prva velika cjelina nosi naslov „Biskupove inicijative, suradnja i doprinosi“.  U njoj su sabrani prilozi nastali kao svjedočanstva autora koji su neposredno s biskupom Košićem u različitim etapama i vremenima surađivali i surađuju. Prvi dio se odnosi na autore koji se nalaze izvan Sisačke biskupije i/ili na vrijeme kada je Vlado Košić bio pomoćni biskup u Zagrebačkoj nadbiskupiji, ili još ranije, počevši od njegovih bogoslovskih dana. Tu su zatim svjedočanstva o obogaćujućoj biskupsko-svećeničkoj suradnji od Zagreba do Siska, o zalaganju biskupa za branitelje i domovinu, o dugogodišnjem prijateljstvu od župničkih sve do biskupskih dana, o suradnji s Ekumenskom zajednicom Taizé, sa zajednicom Cenacolo te posebno s laicima i ekumenskim zajednicama. Drugi dio prve cjeline čine prilozi suradnika i vjernika koji prikazuju raznolikost djelovanja u sadašnjoj Sisačkoj biskupiji koju predvodi biskup Vlado Košić i za čiji se napredak neumorno zalaže, a u trećem dijelu prve cjeline nekoliko je autora na sustavan način proučilo pojedina područja djelovanja biskupa Vlade Košića poput oživljavanja i izgradnje Zrina, doprinosa Hrvatskom mariološkom institutu mariološku itd.

Na kraju zaključila je da čitajući priloge u ovome zborniku i prateći općenito djelovanje biskupa Vlade Košića, ponekad se možemo upitati odakle mu tolika snaga i motivacija. „Vjerujem da odgovor možemo naći u njegovu biskupskom geslu, koje je odabrao: Ljubav svemu se nada – Caritas omnia sperat. Ljubav je uz vjeru i nadu, teologalna ili ulivena krepost, pokretačka snaga koju Božja milost daruje čovjeku. Ljubav i nada su pak u vjeri povezane. Po njima trima nam Bog daje polet (= ljubav) i sigurnost (= vjera) da s njime sve ima smisla i da je sve moguće (= nada). Obično kada gledamo biskupe, gledamo što su sagradili i obnovili, što su planirali i organizirali, što su napisali i rekli. K tome, jednako je važno vidjeti kakve tragove i plodove ostavljaju u srcima ljudi, kojima su poslani. Ovaj zbornik posvećen biskupu Vladi Košiću, govori o svim tim vidovima, koji su u izobilnoj mjeri prisutni u njegovu životu i djelovanju“

Drugu cjelinu naslovljenu »Nadahnuća iz Biblije, teologije i povijesti u perspektivi aktualnog trenutka« okupljena je predstavio rektor Tanjić. U njoj su objedinjeni znanstveni radovi s temama koja proizlaze iz područja koja su bliska interesu i djelovanju biskupa Vlade Košića ili se tiču Sisačke biskupije. Dva su rada iz područja Biblije: o Pavlovu Hvalospjevu ljubavi, odakle je biskupsko geslo Vlade Košića te o smislu i vrijednosti crkvene službe, osobito biskupske, u svjetlu Novoga zavjeta i današnjega vremena. Najveći broj članaka u drugoj cjelini pripada širokom teološkom spektru i u kojima autori promišljaju o Crkvi u suvremenoj promjeni epohe, propituju kako vjernici razmišljaju o službi biskupa, prezentiraju instituciju biskupijske sinode u kanonsko-pravnoj perspektivi, itd.

Tanjić je ustvrdio da kao što je razvidno već iz samih naslova, radi se o istinu različitim vrstama članaka koje je veoma teško staviti pod zajednički nazivnik. „Ipak, usudio bi se reći, na tragu vrlih recenzenata Ante Vučkovića i Ivice Raguža, kojima zahvaljujem na tekstovima, da sve ove članke prije svega vezuje poštovanje samih autora prema biskupu Vladi. Iza svakog članka krije se po jedan ili dva autora koji su svoje zvanje, ali prije svega vođeni unutarnjih duhom prijateljstva, poštovanja, suradnje, svoje vrijeme i darove uložili u pisanje za ovaj zbornik“.

Na kraju Tanjić je naglasio kako sve različite dimenzije biskupove osobnosti i njegovog djelovanja koji su ukoričeni u ovom zborniku prožima još jedna dimenzija koju je osobno dokučio družeći se i surađujući s biskupom, a vezana je uz kršćansko shvaćanje ljubavi. „To je dimenzija o kojoj se u našim kleričkim krugovima ne govori puno, a to je strast. Obično je u kršćanskoj duhovnosti strast nešto čega se treba kloniti. Filozofski rečeno strast predstavlja trajno usmjerenje čovjekove duše. Kako je to napisao filozof Hegel bez strasti ništa nije veliko stvoreno, niti se bez nje može stvoriti. Biskup Vlado svemu pristupa strastveno, cijelim svojim bičem. Vidi se to u njegovim stavovima, govoru, odnosima, poduhvatima. U svemu predan do kraja“, zaključio je Tanjić

Biskupu je u ime svećenika čestitao i biskupski vikar mons. Marko Cvitkušić, u ime redovnica s područja biskupije regionalna poglavarica Družbe Klanjateljica Krvi Kristove s. Zdravka Leutar u ime djelatnika u biskupijskom ordinarijatu gđa Ljilja Bobinac te u ime Dječjeg vrtića Sv. Marije Magdalene u Selima s. Matea Faltak.

Na kraju biskup je zahvalio svima na dolasku i iskazanim lijepim željama zahvalivši posebno s. Valeriji Kovač i s. Smilji Čirko koje su bile spiritus movens svih ovih događaja.

U glazbenom dijelu programa nastupili su mezzosopran Tihana Herceg Ivšić, na klaviru Katarina Mandić, Vlatko Šporčić na trubi i Robert Jakica na orguljama.  

Izvor: Sisačka biskupija