Objavljen natječaj za financiranje udruga civilnog društva

Grad Kutina objavio je javni natječaj za financiranje udruga civilnog društva. Već duži niz godina udruge se financiraju temeljem prijavljenih projekata i manifestacija od interesa za opće dobro. Ovaj natječaj ne odnosi se na Gradski savez KUD-ova, Zajednicu Sportskih udruga i Zajednicu tehničke kulture.
 Za udruge civilnog društva Grad je u proračunu osigurao 68.200,00 eura. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom natječaju i po pojedinom programu, projektu ili manifestaciji je 130,00 €, a najveći iznos je 4.000,00 €.
Na natječaj se mogu prijaviti udruge koje pokrivaju  prioritetna područja: kulturu, odgoj i obrazovanje mladih, jačanje digniteta Domovinskog rata, socijalnu skrb i zdravstvo, očuvanje identiteta nacionalnih manjina, te ostalih područja od interesa za Grad Kutinu.
 Projektne prijave dostavljaju se od 9. veljače do 11. ožujka 2024. Više informacija na gradskoj web stranici www.kutina.hr:

https://www.kutina.hr/transparentnost/natje%C4%8Daji-i-e-oglasi/javni-natje%C4%8Daj-za-financiranje-programa,-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-op%C4%87e-dobro-iz-prora%C4%8Duna-grada-kutine-u-2024.-godini-koje-provode-organizacije-civilnog-dru%C5%A1tva.html