Kutinski KUD-ovi na Đakovačkim bušarima

KUD Repušnica i KUD Šartovac gostovali si na pokladnoj manifestaciji „Đakovački bušari“ u Đakovu. Riječ je o najvećoj pokladnoj manifestaciji u istočnoj Hrvatskoj koja je za Slavonce jednaka kao za primorce Riječki karneval ili za

središnju Hrvatsku Samoborski fašnik. Ove godine na 30. jubilarnim Đakovačkim bušarima okupilo se tisuću sedamsto sudionika koji su prošetali korzom. Među njima su bile i dvije grupe iz Kutine, KUD Repušnica kao Rimljanke i KUD Šartovac kao Kleopatre.  

   Ključeve grada bušarima predao je gradonačelnik Đakova Marin Mandarić.