Studijski posjet na područje LAG-a Mura-Drava

6. i 7. srpnja predstavnici LAG-a „Moslavina“ imali su priliku sudjelovati u studijskom posjetu koji se provodio u sklopu projekta suradnje „Okusi domaće!“

Projekt „Okusi domaće!“ provodi se putem podmjere 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje, a osim LAG-a „Moslavina“ partneri na projektu su još LAG Međimurski doli i bregi, te LAG Mura-Drava.

Kroz predmetno studijsko putovanje i navedene aktivnosti promovirana je kulinarska baština na području LAG-a Mura-Drava i ostalih partnera u projektu, te je omogućen prijenos znanja i jačanje ljudskih kapaciteta u području tradicionalnog kulinarstva. Povezivanjem prirodnih i kulturnih resursa, tradicijske baštine te posebnosti područja omogućeno je osmišljavanje i razvoj nove i konkurentnije turističke ponude, s naglaskom na razvoj i promociju tradicionalnih kulinarskih proizvoda što će u konačnici ojačati prepoznatljivost područja i povećati konkurentnost turističke ponude na područjima partnera.

Izvor: LAG Moslavina