Do 12. lipnja traju upisi u Područni odjel Glazbene škole u Popovači

Glazbena škola Frana Lhotke provodi upise u prve razrede osnovne i srednje glazbene škole, a po prvi puta učenici se mogu upisati u Područni odjel u Popovači i to za klavir, tambure i flautu.

Dob polaznika pri upisu je u pravilu od 7 do 10 godina. Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje u srednjoj glazbenoj školi.

Prijave se obavljaju u tajništvu škole do 12. lipnja 2023.godine., radnim danom od 8.00 do 15.00 sati ili na mail škole: gsfranalhotke@gmail.com. Objava rasporeda prijemnih ispita će biti 13.lipnja na mrežnim stranicama škole.

Prijemni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se od 14.do 21.lipnja 2023.godine prema objavljenom rasporedu. Objava rezultata bit će na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama 23.lipnja. Upisi učenika koji su uspješno položili prijemni ispit bit će od 26.lipnja do 28.lipnja ove godine u tajništvu škole.

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 243,00 eura u deset mjesečnih obroka od 23,00 eura + 13,00 eura participacije pri upisu. Najam instrumenata naplaćuje se mjesečno 7,00 eura.

Škola će osloboditi učenike plaćanja participacije i najma instrumenta čiji su roditelji primatelji dječjeg doplatka, a plaćanja participacije oslobođeni su i roditelji koji imaju više djece polaznika glazbene škole za drugo, treće i svako sljedeće dijete.