Dječje Gradsko vijeće posjetilo udruge i ustanove koje rade s ranjivim skupinama društva

Dječje Gradsko vijeće Kutine posjetilo je u ovo blagdansko vrijeme nekoliko udruga i ustanova koje rade s djecom s teškoćama u razvoju, među kojima i Udrugu OSI, te Poseban odjel za učenike s teškoćama u razvoju OŠ Zvonimira Franka. Predsjednica Dječjeg gradskog vijeća je Filipa Knežević, a njezina zamjenica Mia Žutić. Članovi vijeća posjetili su i Zakladu Sandra Stojić gdje su sudjelovali u izradi personaliziranih čestitki korisnicima domova u Kutini, a jedan od njih, Obiteljski dom Beata su i posjetili.
  Članovi Dječjeg Gradskog vijeća uz savjetodavnu funkciju kojom djeca nastoje ukazivati na postojeće probleme u gradu, nastoje i osvijestiti djecu i mlade o članovima društva kojima je potrebna pomoć kao što su osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju ili osobe starije životne dobi kojima je potrebna njega i skrb.
  Na Uskrsnom sajmu članovi DGV-a su vodili su program čime su ispunili dio njihovih planiranih aktivnosti u ovoj godini.