Prijedlog lokacija za pojačani 24-satni nadzor brzine

Policija poziva građane na suradnju

Temeljem TISPOL-ovog Plana aktivnosti za 2019. godinu, na području država članica održati će se 24-satni pojačani nadzor brzine, shodno čemu će takav nadzor biti proveden i na području svih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj, pa tako i na području Policijske uprave sisačko-moslavačke. Nadzor će se provesti 3. travnja od 00.00 do 24.00 sata.
U akciju uključujemo i naše građane i to na način da predlažu lokacije na kojima smatraju da bi se trebala mjeriti brzina.
S toga pozivamo građane da na e-mail ove Policijske uprave sisacko-moslavacka@policija.hr od 20. do 30. ožujka dostave lokacije na kojima bi željeli da se nadzire brzina, nakon čega će biti izabrane one lokacije koje su prema procjenama pogodne za nadzor.
Rezultati akcije biti će objavljeni na web stranici ove Policijske uprave.