Revizija grobnih mjesta u Voloderu

Komunalni servisi Popovača d.o.o. obavještavaju korisnike groblja kako je nakon obavljene revizije postojećih grobnih mjesta na mjesnom groblju u Voloder neevidentirano 593 korisnika te su na ta grobna mjesta zalijepljene obavijesti o uklanjanju. Korisnici koji ne žele da se uklone grobna mjesta trebaju se javiti Upravitelju groblja najkasnije do 31.8.2024. godine budući da nakon tog datuma kreće proces uklanjanja spomenika i prodaje grobnih mjesta.

Više informacija mogu dobiti na broj 044/353-592 ili u uredu na lokaciji Kutinska 4, Popovača (prostor Gradske tržnice).