Počela proljetna deratizacija – raspored po mjesnim odborima

Danas je započela Preventivna proljetna akcija deratizacije koju provodi Veterinarska stanica Kutina i koja će trajati do 03.06.2024. godine. U slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika, mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan. Građanstvo se u vremenu trajanja deratizacije neprekidno obavještava o mjerama opreza direktno na terenu i daju se pismene upute od strane djelatnika.

POPIS ULICA, OBJEKATA I PROSTORA NA KOJIMA SE PROVODE DDD MJERE:

Akcije preventivne obvezatne sustavne deratizacije u Gradu Kutina vrši se u 25 mjesnih odbora po slijedećem rasporedu:

1. MO JANJA LIPA– 08.04.

2. MO JAMARICE – 09.04.

3. MO MEĐURIĆ – 10.04. – 11.04.

4. MO BANOVA JARUGA – 12.04. – 15.04.

5. MO ZBJEGOVAČA – 16.04.

6. MO ILOVA – 18.04. – 19.04.

7. MO BATINA – 20.04.

8. MO HUSAIN – 22.04. – 23.04.

9. MO GOJLO – 24.04.

10. MO MIŠINKA – 25.04.

11. MO STUPOVAČA – 26.04.

12. MO BRINJANI – 29.04.

13. MO ŠARTOVAC – 30.04.

14. MO KUTINSKA SLATINA – 02.05.

15. MO KATOLIČKE ČAIRE – 03.05.

16. MO KRAJIŠKA KUTINICA – 06.05.

17. MO KUTINICA – 07.05.

18. MO ČAIRE – 08.05.

19. MO KLETIŠTE – 09.05.

20. MO SELIŠTE – 10.05.

21. MO MIKLEUŠKA – 10.05.

22. MO REPUŠNICA – 11.05.- 15.05.

23. MO RADIĆEVA – 16.05. – 17.05.

24. MO RADNIČKO NASELJE – 20.05.

25. MO KUTINA – 21.05.- 03.06.

Pri provedbi deratizacije koriste se zatrovani mamci koji su antikoagulanti druge generacije što znači da je dovoljno jednokratno unošenje da se postigne željeni učinak odnosno trovanje. Ugibanje nastupa sa zadrškom od 5 do 6 dana.

Sredstva:

– Brodilon mamac (žito – pšenični i zobeni lom)

– EXTRA parafinski blokovi

– EXTRA svježi mamac – pogačice

Zatrovani mamci koji se koriste su proizvodi Genere d.o.o., a djelatna tvar im je 0,0025% bromadiolon, 0,0025% brodifakum i 0,0025 % difenakum.

Navedeni ratacidi imaju dozvolu i rješenje Ministarstva zdravlja RH.

Radi smanjenja ekoloških rizika i očuvanja vrijednosti prirode vodi se računa o odabiru raticida, koji su po svojoj aktivnoj tvari biorazgradivi, nisu zabranjeni u vodo zaštićenim zonama, neotrovni za neciljane vrste, ali s obzirom na svoju konačnu namjenu: dugo su stabilni, slabo topivi u vodi i postojani na vlažnim mjestima. Također nije ustanovljena rezistencija glodara na iste, III su skupina otrovnosti te s time manje rizični, a kao antikoagulanti II generacije visoke djelotvornosti. (www.kutina.hr)