Nova ulaganja u Dom za starije osobe Sisak

Dom za starije osobe Sisak kontinuirano radi na unaprjeđenju i proširenju svojih kapaciteta. Nedavno su tako završeni radovi na proširenju kuhinje, kupljeni su rashladni uređaji, radni stolovi, kotlovi i nape. Provedbom ove investicije vrijedne više od 81 tisuće eura koju je financirala Sisačko-moslavačka županija omogućeno je pripremanje još većeg broja obroka, ne samo za korisnike doma, već i za korisnike u sklopu programa Pomoć u kući.

Također, u Domu je odrađena i rekonstrukcija postojećeg sustava grijanja, odnosno ugradnja vlastite plinske kotlovnice, a čime će se smanjiti enormno visoki računi za grijanje i toplu vodu. Ovu investiciju također je financirala Sisačko-moslavačka županija u iznosu od 57.500 eura.

 „Briga o starijim osobama jedan je od najvećih prioriteta Sisačko-moslavačke županije.“ – istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak i poručio kako uvijek moramo znati da je riječ o ljudima koji su nas podigli, othranili, vodili kroz život i sada je vrijeme da ih se to vrati te da im se osigura najkvalitetniji život u zlatnim godinama.