Natječaj za potpore poljoprivrednicima u sustavima kvalitete

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu intervencije 77.01 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. Rok za predaju dokumentacije za ovaj natječaj je od 15. siječnja 2024. – 29. veljače 2024. godine.

 Cilj intervencije je potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te štite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije. Učinkovitost dostizanja cilja podrazumijeva prepoznavanje proizvoda te spremnost potrošača na plaćanje više cijene za proizvode s oznakom kvalitete. Prepoznavanje ovakvih oznaka na proizvodu omogućava potrošačima da vjeruju proizvođačima i razlikuju proizvode posebne kvalitete, a istovremeno pomaže proizvođačima da prodaju svoje proizvode po cijeni koja odgovara njihovoj kvaliteti.

Vrijednost natječaja je3.764.706,25 €. Sufinanciranje iznosi 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, dok je visina potpore do 3.000,00 € godišnje po korisniku.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete, sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”, sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete)

Prihvatljivi troškovi su:  

  • troškovi ulaska u sustav kvalitete
  • godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (prerađivači)
  • troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela

Više na poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-intervencije-77-01-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-iz-strateskog-plana-zajednicke-poljoprivredne-politike-rh-2023-2027/