Popovača raspisala Javni poziv za subvencije u poljoprivredi

Grad Popovača objavio je Javni poziv za potpore u poljoprivredi na području Grada Popovača u 2023. godini.

Ovim Javnim pozivom obuhvaćeno je jedanaest mjera potpora:

Mjera 3. Subvencija za očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda

Mjera 4. Subvencija u ekološkoj proizvodnji

Mjera 5. Subvencija za nabavu loznih cijepova, voćnih sadnica i sadnica jagoda

Mjera 6: Subvencija za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Mjera 7. Subvencija za troškove osiguranja usjeva, nasada, stoke i peradi

Mjera 8. Subvencija za uređenje i popravljanje kvalitete tla – kalcizaciju

Mjera 9. Subvencija za ulaganje u kontrolu plodnosti tla (analizu tla)

Mjera 10. Subvencija za postavljanje i kupnju sustava za navodnjavanje u povrćarstvu i voćarstvu

Mjera 11. Subvencija za ostavljanje rasplodnog podmlatka (junica) iz vlastitog uzgoja kombiniranih i/ili mliječnih pasmina

Mjera 12. Subvencija u stočarstvu za umjetno osjemenjivanje krava i junica te za osjemenjivanje krava i junica u prirodnom pripustu

Mjera 13. Subvencija za prirodni pripust izvornih i zaštićenih pasmina kobila Hrvatsko hladnokrvnjaka i Hrvatskog posavca

Korisnici potpora iz proračuna Grada Popovače, mogu biti: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Popovače te čija se proizvodnja odvija na području Grada Popovača. Poljoprivredna gospodarstva ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Popovači i      trgovačkim društvima kojima je Grad Popovača osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora iz ovoga Programa u iznosu do 3.981,68 EUR (30.000,00 kuna), a jedna mjera ne isključuje drugu.

Obrazac za prijavu može se preuzeti na internetskoj stranici grada ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedene mjere zaprimaju se do 16. studenog 2023. godine.