Svečano obilježen Dan bijelog štapa u Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Dan bijelog štapa Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ obilježila je prigodnim programom. “Dan bijelog štapa obilježava se 15. listopada, ove je godine to nedjelja pa smo u Udruzi taj važan dan za naše članove odlučili obilježiti ranije.”, rekao je Mario Merhaut, predsjednik Udruge i dodao:
„Bijeli štap je najjednostavnije pomagalo koje slijepim osobama omogućuje samostalno kretanje, a ujedno svojom bijelom bojom upozorava na slijepu osobu koja može imati poteškoća u snalaženju u prostoru i kojoj treba pomoć.“,

Mario Merhaut, predsjednik Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Predsjednik Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ dodao je kako u radu Udruge i provedbi projekata imaju veliku pomoći lokalnih zajednica. Udruga slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ najstarija je humanitarna udruga u Kutini te uz članove s područja Grada Kutine okuplja i članova s područja Velike Ludine, Popovače, Lipovljana, Jasenovca, Novske i Garešnice.

U prikazu rada u proteklih godinu dana „Od bijelog štapa do bijelog štapa“, Helena Ložar, tajnica Udruge podsjetila je na niz radionica i aktivnosti Udruge te sudjelovanje u programima brojnih manifestacija općina i gradova.

Cilj je svih aktivnosti pomoći članovima, poboljšati im kvalitetu života i uključiti ih u život lokalne zajendice.

Udruga je uspješno vođena tim nastojanjima uspješno provela projekte sufinancirane iz europskih i nacionalnih fondova i programa. Tako će nastaviti i dalje, rekao je predsjednik Udruge.

Mario Merhaut, predsjednik Udruge slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ

Na uspješnom radu Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ čestitali su i zahvalili za sve što čine za poboljšanje položaja slijepih i slabovidnih osoba predstavnici općina i gradova. Svi su istaknuli pomoć slijepim i slabovidnim osobama i aktivnos udjelovanje u društvenom života. Svi su obećali kako će općine i gradovi nastaviti podupirati i pomagati rad Udruge i biti partneri u budućim projektima.

     U programu obilježavanja Dana bijelog štapa nastupile su pjesnikinje Jasna Fuček i Kristina Semenjuk, članice Udruge i i gitarski LM duo: Lara Marija Brunović i Matija Dragojlović.