Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta

Javna ustanova Zaštita prirode Sisačko-moslavačke županije provodi projekt „Očuvanje bioraznolikosti aktivnim sprječavanjem širenja invazivnih stranih vrsta“, financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Invazivne strane vrste su sve veći pritisak na očuvanje bioraznolikosti autohtone flore i faune, zdravlje ljudi i gospodarske štete te je potrebno zajednički djelovati na smanjenju brojnosti i sprječavanju širenja, jačanjem međusektorske suradnje i edukacijom svih segmenta društva.

Cilj projekta je doprinijeti razvoju sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta gdje su određene prioritetne invazivne strane vrste za Sisačko-moslavačku županiju: plutajuća vodena mekčina i crvenouha/žutouha kornjača. Uz cilj smanjenja brojnosti populacija kornjača potrebno ih je i kontrolirati kako bi se spriječilo daljnje širenje. Vrste su evidentirane na 5 lokacija u županiji, a na 4 lokaliteta je uočen veći broj jedinki. Projekt traje do 2026. godine. Svrha provedbe projekata je smanjenje ovih invazivnih vrsta na definiranim lokacijama i onemogućavanje njihovog širenja na druga područja kako bi se očuvala bioraznolikost i umanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa.

Izlov invazivnih vrsta kornjača provodi se metodom postavljanja sunčališta za kornjače koja se redovito obilaze te se uklanjaju invazivne vrste kornjača, a barske kornjače se vraćaju u vodu. Djelatnici ustanove postavili su ovih dana 8 sunčališta na lokacijama Bolničko jezero u Popovači, Bajer u Kutini te Bročice u Novskoj uz dva već postavljena sunčališta na Ciglarskoj grabi u Sisku. Uklanjanje plutajuće vodene mekčine vrši se na lokaciji rijeke Ilove, kontroliranim uklanjanjem cijelih biljaka uz mjere osiguranja koje sprječavaju širenje ostatka biljaka. Djelatnicima Ustanove u provedbi ovog projekta pomažu lokalne ribičke udruge, a koje brinu o lokacijama gdje se provodi projekt.