Kretanje nezaposlenosti na području Grada Kutine u 2022. godini

 Na području Grada Kutine u 2022. godini na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Kutina prosječno je mjesečno bila evidentirana 851 nezaposlena osoba. U usporedbi s prosjekom iz 2021. kada je prosječno mjesečno na Zavodu bilo evidentirano 945 osoba, riječ je smanjenju nezaposlenosti za 10% u mjesečnom prosjeku. Podaci su to izvješća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Kutina koje je na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća prije ljetne stanke prezentirala predstojnica HZZ-a PU Kutina, Sonja Đozo Repić.
Smanjenje broja nezaposlenih osoba najviše je izraženo u rujnu što je uvjetovano povećanim zapošljavanjem nezaposlenih osoba u obrazovanju, trgovinama i prerađivačkoj industriji.
Prema razini obrazovanja, najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih činile su osobe srednje stručne spreme te KV/VKV radnici.
 Žene su u prosječnom broju nezaposlenih u 2022. činile 55,2%. Najveći udio nezaposlenih žena u ukupnoj nezaposlenosti u zadnjih deset godina registriran je u 2018. godini (58,9%) dok je najveći broj nezaposlenih muškaraca registriran u 2021. godini (47,4%) – govore statistike kutinskog Zavoda za zapošljavanje.
  Gledano prema dobi, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti činile su osobe preko 50 godina starosti (33,7%) i osobe od 20-29 godina (21,0%).
Što se tiče kretanja nezaposlenosti prema dobi, prosječan broj nezaposlenih najviše je smanjen kod osoba od 40 do 49 godina – za 16,0%.
 Tijekom 2022. godine evidentirano je 997 ulaska u evidenciju Zavoda za zapošljavanje što je za 12,7% više nego u 2021. godini kada se u evidenciju prijavilo 885 osoba, a najviše nezaposlenih došlo je izravno iz radnog odnosa.
 Tijekom 2022. godine iz evidencije Zavoda zaposleno je 14 osoba u inozemstvu dok ih je u 2021. godini zaposleno 28. Najčešće su se zapošljavali u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Sloveniji. Većinom se radi o osobama sa srednjim školama iznad 50 godina starosti.
  Tijekom 2022. godine poslodavci sa sjedištem na području grada Kutine Zavodu su prijavili ukupno 1456 potreba za radnicima, što je za 32,4% više nego u 2021. godini kada ih je prijavljeno 1100. Najviše su se tražile osobe iz područja građevinarstva, trgovine i prerađivačke industrije.
  Područni ured Kutina provodi mjere po aktivne politike zapošljavanja, a u 2022. godini, sufinancirano je zapošljavanje/samozapošljavanje/obrazovanje za 192 osobe s prebivalištem ili mjestom rada na području grada Kutine. Najviše potpora koristilo se za dodatno obrazovanje, novo zapošljavanje i samozapošljavanje.