Isporučen električni komunalni tricikl

Kako bi nastavili unaprjeđivati kvalitetu usluge i sustav gospodarena otpadom Grada Popovače, Komunalni servisi Popovača d.o.o. nedavno su nabavili električni komunalni tricikl za prikupljanje otpada s javnih površina. Ovom investicijom olakšat će se rad djelatnicima i povećati učinkovitost prikupljanja otpada.

Nabava električnog komunalnog tricikla sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Električni komunalni tricikl može prihvatiti dva spremnika za otpad kapaciteta 80 litara što je dovoljno za redovno održavanje javnih površina na području Grada Popovače, sukladno planiranim aktivnostima.

„U suradnji s Gradom Popovača kontinuirano radimo na poboljšanju kvalitete usluge u svim djelatnostima koje obavljamo, pa tako i na području sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Električni komunalni tricikl još je jedna u nizu investicija koje smo ove godine realizirali. Projekti koje provodimo na području gospodarenja otpadom za cilj imaju uspostavu kvalitetnijeg, postojanijeg i učinkovitijeg sustava gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode. Aktivnostima koje provodimo želimo poticati unaprjeđenje sustava sprječavanja nastanka otpada i sustava odvojenog sakupljanja otpada.“ – poručuju iz Komunalnih servisa Popovača d.o.o..