Gradsko vijeće Popovače održalo 23. sjednicu

Gradsko vijeće Grada Popovače 18. srpnja održalo je svoju 23. sjednicu na čijem se Dnevnom redu nalazilo 13 točaka.

Oporbeni HDZ ovoga je puta pokazao ujedinjenost prilikom glasanja stoga su određene točke usvojene s 8 glasova „ZA“, odnosno s glasovima vladajuće koalicije HSP-HSLS-SDP. Riječ je o Izvješću o izvršenju Proračuna Grada Popovače za 2022.g., te točkama koje su vezane uz njega, Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te  Odluci o pokriću manjka iz 2022. godine.

Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, prihodi proračuna u prošloj su godini iznosili 65,1 milijun kuna, a što predstavlja porast od 8% u odnosu na godinu ranije. „Dokaz je to da Grad ide naprijed i da se razvija. Ovo je do sada najveći proračun i mislim da je to prije svega zasluga aktivnosti i rada gospodarstva te građana Popovače koji stvaranjem dobiti doprinose boljem i kvalitetnijem proračunu.“ – istaknuo je gradonačelnik te dodao kako se, što se tiče rashoda, koji su iznosili 66,6 milijuna kuna, najveći dio odvaja za komunalni sustav i dječji vrtić, a potom i na prostorno uređenje i društvene djelatnosti.

Što se tiče Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu gradonačelnik je pojasnio kako se radi o programima građenja nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne rasvjete  te građenja groblja. „Od planiranih 25,3 mln kn realizirano je 11,8 mln kn, odnosno oko 47%. Realizacija je takva iz razloga jer je nekolicina velikih projekata, kao što je rekonstrukcija ceste Sv. Barbare Voloder-Paklenica G. Jelenska, zbog izvora financiranja nije realizirana u potpunosti, odnosno djelomice je realizirana ili je tek započela njihova realizacija.“

Što se tiče Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu gradonačelnik je pojasnio kako on obuhvaća programe održavanja nerazvrstanih cesta, zimsku službu, čistoću javnih površina i održavanje javnih zelenih površina kao i održavanje javne rasvjete i groblja. „Grad je planirao 10,6 mln kn, a ostvareno je 9,1 mln kn. Tu je situacija puno jasnija i to Grad mora odraditi iz svoje aktivnosti, a što se vidi da su sredstva koja su na raspolaganju realno planirana.“ – pojasnio je.

Katarina Uremović, predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a još tijekom Aktualnog sata naznačila je kako vijećnici ove stranke neće podržati prezentirane točke, baš kao ni Odluku o pokriću manjka iz 2022. godine. „Bilo bi lijepo kad bi u našem gradu postojao Odbor za financije u čijem bi sastavu bili zastupljeni članovi svih stranaka i koji bi bili upoznati sa financijskim promjenama, a isto tako sudjelovali i u kreiranju istoga. Ovako Vi nas dovodite pred gotov čin i onda se ljutite kada ne podržimo proračun, ne podržimo rebalans, a isto tako i Izvršenje o proračunu za 2022. godinu te Izvješća o održavanju komunalne infrastrukture te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Navedeno nećemo podržati iz toga razloga što nemate uopće strategiju razvoja koje se držite i koja se izvršava, nemate viziju koja prati misiju grada i stvarno stanje razvoja grada.“ – rekla je Uremović.  

Vezano uz  Odluku o pokriću manjka iz 2022. godine, savjetnica za financije i proračun Valentina Bočkaj Vragotuk pojasnila je kako se radi o prenesenom manjku iz 2021. i 2022. godine u ukupnom iznosu od 7,2 mln kn, a isti se planira pokriti u ovogodišnjem proračunu, točnije prihodima poslovanja, sredstvima koje Grad dobiva kao povrat za provedene i isplaćene projekte te sredstvima rudne rente, a o čemu je savjetnicu tijekom rasprave upitao vijećnik Roman Rosavec (HDZ). Zanimalo ga, među ostalim, i smije li se taj dug akumulirati te zbog čega se plaća tek sada iako se dio odnosi i na 2021. godinu. Bočkaj Vragotuk je odgovorila da je pokriće manjka moguće platiti sada jer to omogućuje Zakon o proračunu, a kako se isto čini jer prije za njega nisu bila osigurana sredstva.

U nastavku sjednice sve su ostale točke usvojene jednoglasno.

Financijsko Izvješće i izvješće o radu Eko Moslavine d.o.o. za 2022.godinu vijećnicima je prezentirao predstavnik te tvrtke, Vjekoslav Hanjilec. „Unatoč tome što je uslugu zbrinjavanja otpada na području grada Popovače preuzeo KSP, čime je Eko Moslavina uskraćena za 30% korisnika, poslovanje je i tijekom 2022. godine bilo pozitivno. Prihod je iznosi 14.928.875 kuna, a rashod 14.885.542 kuna, iz čega se zaključiti može kako je dobit u prošloj godini na razini 29.265 kuna.“ – pojasnio je Hanjilec uz osvrt na projekte koji se provode, kao i nabavku opreme nužne za kvalitetan rad.

Potom, donesen je niz Odluka o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta. Riječ je o djelu Vinogradske ulice u Gornjoj Gračenici, djelu ulice Garićkih Pavlina u Popovači, djelu Manceove ulice u Voloderu, djelu Moslavačke ulice u Voloderu te Voćarskoj ulici u Popovači. Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković, riječ je o usklađenju sa stvarnim stanjem na terenu, a koje je potrebno radi rješavanja pravno-imovinskih odnosa, odnosno radi izgradnje komunalne infrastrukture.

Na kraju, donesena je Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na kč.br. 688, k.o. Popovača. „Riječ je o nekretnini u katastru označenoj kao „put“, upisanoj kao nerazvrstana cesta – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Popovače, a koja je u stvarnosti jednim dijelom dvorište pri ugostiteljskom objektu“ –  pojasnio je gradonačelnik te zaključio kako će ova odluka omogućiti da Grad slobodno raspolaže navedenom nekretninom, odnosno da se ugostiteljima proda dio čestice koja čini njihovo dvorište, odnosno u konačnici da se ucrta stvarno stanje.