Uređuje se tzv. učiteljska zgrada u Velikoj Ludini

Općina Velika Ludina i posljednjih je nekoliko godina poduzela niz radnji vezanih uz tzv. učiteljsku zgradu, zgradu koja je sagrađena 1968., nalazi se u samom centru Velike Ludine, a u njoj su uglavnom stanovali i stanuju učitelji.

„Od kada je sagrađena, o zgradi i održavanju zgrade nitko nije vodio računa te je ona poprilično oronula. U novijem razdoblju vlasništvo nad zgradom dato je Općini koja se pokazala kao dobar gospodar, te je vrlo brzo pokrenula određene predradnje i radnje da bi se zgrada mogla početi obnavljati.

Kao prvo, zgrada nije imala legalan status, pa je Općina morala odraditi sve radnje kako bi ga dobila. Nakon toga, Općina je pokrenula etažiranje pojedinih stambenih dijelova zgrade koje nije bilo do tada odrađeno.  Nakon etažiranja zgrade Općina je potaknula sve stanare koji su u međuvremenu postali vlasnici stanova da izvrše legalan upis svojih stambenih dijelova (u ovom trenutku od šest stanova, pet je privatiziranih, a jedan je i dalje u vlasništvu Općine i najmu). Nakon svih ovih radnji Općina je organizirala vlasnike stanova da između sebe izaberu predstavnika stanara te je tako organizirano Vijeće stanara koje je odlučilo o izboru upravitelja zgrade. Za upravitelja zgrade izabrano je poduzeće  Stan projekt iz Kutine. Da bi se moglo početi sa određenim radovima Vijeće stanara je izglasalo i potrebnu visinu stambene pričuve koju plaćaju svi vlasnici stanova. Sve ove radnje završene su prije dvije godine i sada kada se skupila određena količina novca iz pričuve podignut je kredit i izvedena je najvažnija investicija na obnovi zgrade, a to je obnova dotrajalog krova i obnova krovne limarije, uz to uređen je ulaz u zgradu, uređeno je stubište i uređeni su dimnjaci koji su stradali u potresu. Na taj način zgrada je zaštićena od daljnjeg propadanja te su stvoreni dobri uvjeti za daljnju obnovu zgrade, zajedničkih dijelova zgrade i zajedničkog dvorišta zgrade.“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović i izrazio nadu da će stanari uskoro urediti okoliš zgrade, te da će ona postati još jedna u nizu lijepih građevina u centru Velike Ludine.