PSIHOLOŠKE RADIONICE U EU PROJEKTU RISOVA

Usklopu projekta „Sportom i prirodom protiv stresa“( UP.04.2.1.11.0757) sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, održali smo 20 radionica psihološkog savjetovanja za 3 korisnika po radionici.

Na radionicama  korisnici su naučili kako se suočiti sa stresom  i kako svladati stres. Savladali su tehnike za kontrolu stresa prema kognitivno-bihevioralnom modelu. Jedan ciklus radionica osržan je u Ivanić Gradu, a ostale radionice u Popovači. Voditeljica radionica je magistra psihologije Antonija Strle.

Nositelj projekta je USJPDR RIS KUTINA, a partner na projektu nam je USJPDR RIS KUTINA-PODRUŽNICA KUTINA.

Vrijednost projekta je 468.003,28kn od čega je 397.802,79 kn sufinancirano iz  Europskog socijalnog fonda, a 70.200,49 kn od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe: 21.03.2022.g.-31.06.2023.g.

Cilj projekta je poticanje mladih na bavljenje sportskom aktivnošću, stjecanje i jačanja različitih vještina kao i promoviranje zdravog načina života. Kroz aktivnosti projekta omogućiti kvalitetno provođenje vremena i poboljšati dostupnost besplatnih sportskih sadržaje kako bi se povećala njihova socijalna uključenost u lokalnu zajednicu.

                        Više o EU fondovima www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

                       Sadržaj ove objave isključivo je odgvornost USJPDR „RIS“ Kutin