Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o komunalnim problemima

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače najviše se upita vijećnika odnosilo na komunalne probleme.

Vijećnik Danijel Sučija (HDZ) skrenuo je pozornost da se javna rasvjeta u Manceovoj ulici u Voloderu ne pali u odgovarajuće vrijeme, a što je predsjednik Gradskog vijeća Saša Jagarčec  opravdao kvarom svjetlosne sonde, a koji bi se uskoro trebao ukloniti. Interes je vijećnik iskazao i za pojavu klizišta u toj ulici, te je gradonačelnik napomenuo kako će lokaciju obići stručne službe, a potom će se pristupiti samom rješavanju problema.

Vijećnik Josip Vlašić (HSP) iskazao je zabrinutost zbog učestalih poplava vezanih uz županijske prometnice. Gradonačelnik je napomenuo kako je u kontaktu s predstavnicima ŽUC-a i Hrvatskih voda, te se nada kako će se pronaći rješenja za probleme koji tište stanovnike i ugrožavaju njihovu imovinu. Također, napomenuo je i kako je Grad spreman financijski sudjelovati u radovima koji su nužni u što skorije vrijeme.

Vijećnik Branko Gregurek (HDZ) istaknuo je kako su za velikih količina oborina ponovno bili potopljeni objekti nekolicine mještana Potoka. Gradonačelnik je rekao kako će i ta tema biti raspravljena s predstavnicima ŽUC-a i Hrvatskih voda.