Župan Celjak: Ovoj županijskoj upravi cilj je ravnomjerni razvoj SMŽ

Iako su u fokusu rada županijske uprave područja Sisačko-moslavačke županije koja su stradala u potresu, Županija brine o ravnomjernom razvoju svih gradova i općina, ruralnih i urbanih sredina, istaknuo je župan Ivan Celjak.

„Na području Novske otvorili smo Dnevni centar za starije, Učenički dom, a kontinuirano ulažemo i u ceste, Poduzetnički inkubator, kao i u škole. Jednakom energije ulaže se i na područje Kutine. Nabavljena je nova CNC oprema te ugrađena nova kotlovnica u Tehničkoj školi, obnovljeno je igralište i krov na Srednjoj školi Tina Ujevića, a ulažemo i u Dom za starije osobe koji će biti prvi dom te namjene na području Moslavine. Također, ulažemo i u cestovnu infrastrukturu od Lipovljana preko Kutine i Popovače do Velike Ludine, a gdje je dovršena dionica ŽC od Male Ludine do Mustafine Klade ukupne dužine 10 kilometara. Na području Popovače energetski je obnovljeno 6 objekata Neuropsihijatrijske bolnice, a osigurano je i 12 milijuna kuna za Odjel dječje psihijatrije. Također, priprema se i projekta dokumentacija za energetsku obnovu Domova zdravlja u Novskoj i Popovači.“ – i to je samo dio projekata koji se odnosi na dijelove županije koje u velikoj mjeri nije zahvatio potres.

„U suradnji s Gradom Popovačom i Sisačkom biskupijom pokrenuto je i osnivanje Katoličke gimnazije u Popovači, ishođena je suglasnost i za osnivanje Područnog odjela Glazbene škole Frana Lhotke, a kontinuirano se ulaže i u ostale obrazovne objekte“ – zaključio je župan Ivan Celjak izrazivši nadu kako će suradnjom Županije s jedinicama lokalne samouprave i podršku Vlade RH svi planirani projekti biti realizirani.