Započeli upisi u Dječji vrtić Ludina

Dječji vrtić Ludina objavio je Natječaj za upis djece u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (jaslice i vrtić).

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Ludina podnose se isključivo putem sustava e-Upisi kojem se pristupa putem linka/web adrese https://vrtici.e-upisi.hr/ i to u razdoblju od 11. – 19. svibnja 2023. u 12.00h.

Za pristup sustavu e-Upisa potrebno je imati pristup sustavu e-Građani, na koji se možete prijaviti korištenjem bilo koje od vjerodajnica  stoga iz vrtića obavještavaju sve roditelje/skrbnike koji još nisu prijavljeni na portal e-Građani da to učine u što kraćem roku.

U slučaju poteškoća s predajom zahtjeva, roditelji/skrbnici mogu nazvati vrtić od 8,00 do 14,00 sati na broj 044/658-493 radi konzultacija.

Prijave za upis mogu se podnijeti za slijedeće programe za djecu predškolskog uzrasta:

1. redovni 10-satni program jaslica

2. redovni 10.-satni program vrtića

3. Poludnevni program

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Ludina ,zajedno s pripadajućom dokumentacijom prilaže se u razdoblju od 11.-19.svibnja 2023.u 12.00h putem sustava e-Upisi, kojem se pristupa preko sustava e-Građani za što treba imati vjerodajnicu druge razine sigurnosti.

Za upis djeteta u bilo koji program roditelj prilaže slijedeću dokumentaciju:

1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih – povlači se iz aplikacije e-građani

2. Preslika imunizacijske iskaznice ( knjižica cijepljenja)-unosi se u sustav e-upisa

3. Preslika potvrde o mjestu prebivališta djeteta (izdaje MUP i povlači se iz aplikacije e-Građani)

4. Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane PU ( preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta koje se povlači iz aplikacije e-Građani)

5. elektronički zapis o zaposlenju s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a povlači se iz aplikacije e-građani.

6. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina (dostupan na web stranici Dječjeg vrtića Ludina)

Na prikupljene osobne podatke biti će prmijenjena odredba Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama i općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka(GDPR).

Roditelji će dobiti šifru pod kojom će njihov zahtjev biti vođen i pod kojom će biti objavljeni rezultati upisa.

Rezultati upisa bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj plači Dječjeg vrtića Ludina 10. lipnja 2023.

Roditelj/skrbnik, nezadovoljan rezultatom upisa u dijelu koji se odnosi na upis njegovog djeteta, može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Ludina u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa.

Roditelji/skrbnici djece koja budu primljena u vrtić dužni su početkom pedagoške godine sklopiti Ugovor o međusobnim pravima i obvezama korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ludina u protivnom smatrat će se da su odustali od upisa.