Poziv građanima na Zajedničko planiranje proračuna

Grad Kutina poziva građane na zajedničko kreiranje proračuna, odnosno kreiranje projekata po svojoj mjeri u visini do 200.000,00 eura.
Naime, Grad Kutina provod projekt Zajedničko planiranje proračuna te poziva građane da dostave svoje prijedloge za uređenjem grada, odnosno primjere malih  komunalnih akcija za koje bi željeli da se u što kraćem roku realiziraju na području Grada Kutine.
Građani mogu predlagati uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom, npr. manji dijelovi mjesne mreže za priključke; zelene površine, parkovi i dječja igrališta; putovi, sporedne ceste i nogostupi; kulturni, sportski i drugi javni objekti.
Kod prijave komunalne akcije dovoljno je opisati što bi se trebalo napraviti i gdje (što preciznija lokacija), uz obrazloženje zbog čega to smatrate važnim za područje vašeg mjesnog odbora ili dijela mjesnog odbora i prijedlog poslati na financije@kutina.hr ili dostaviti osobno/poštom na adresu Trg kralja Tomislava 12, Kutina najkasnije do 15. lipnja 2023. godine (obrazac se nalazi u prilogu).
Predstavljanje spomenutog projekta biti će 18. svibnja 2023. godine s početkom u 18:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru Kutina, Hrvatskih branitelja 2, Kutina nakon čega će se zaprimati prijedlozi građana.
Nakon isteka roka dostave prijedloga, javno će se odlučivati o zaprimljenim prijedlozima te će se pratiti realizacija spomenutoga.
Cilj projekta je uključiti građane u donošenje odluka u konkretnim primjerima i približiti im proračunsko planiranje na razini Grada.