Obavijest L.D. „Šljuka“ Popovača o preuzimanju repelenata

Lovačko društvo „Šljuka“ Popovača obavještava građane o preuzimanju repelenata za potrebe odvraćanja divljači s poljoprivrednih kultura na području lovišta III/108 Popovača.

Kako stoji u Obavijesti, repelenti se podižu kod lovca Milana Studena iz Popovače na adresi Trnajec 25 (mob: 091/728 0757).

Pri preuzimanju repelenata potrebno je priložiti kopiju vlasničkog lista kao dokaz o lokaciji usjeva i površini čestice.

Fotografija: Arhiva