Građani Popovače povratnu ambalažu mogu zbrinuti u Reciklažnom dvorištu

Zahvaljujući ulaganju Grad Popovače u Komunalne servise Popovača, građani svoju otpadnu povratnu ambalažu mogu predavati i na reciklažnom dvorištu u Popovači. Tamo je, naime, nedavno postavljen  aparat za preuzimanje otpadne povratne ambalaže.

KSP već četvrtu godinu nastavljaju svoj razvoj te kontinuirano preuzima dio po dio javnih obaveza na području grada Popovače, a kako bi se ti poslovi kvalitetno obavljali, potrebno je i stvaranje tehničkih uvjeta. Grad Popovača stoga se prošle godine prijavio na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je, između ostalog,  nabavljen i  ovaj aparat za preuzimanje ambalaže.

„Pomoć ovog se aparata obavlja automatizirani otkup otpadne povratne ambalaže: plastike, stakla i aluminija. Građanima je tako omogućeno da jednostavnije i lakše ambalažu za koju se dobiva naknada zbrinu u krugu Reciklažnog dvorišta.“ – pojasnio je prilikom postavljanja aparata Ivor Stanivuković, direktor Komunalnih servisa Popovača.

„Na ovaj način omogućeno je da u samom centru grada, svi građani Popovače mogu svu svoju ambalažu zbrinuti i za nju dobiti propisanu naknadu, a što je još jedan napredak u zbrinjavanju otpada.“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković napomenuvši kako je rukovanje aparatom jednostavno te da omogućuje građanima da u jednom kvalitetnom i brzom roku riješe svoju ambalažu.