Poziv na javnu tribinu o gosposarenju otpadom

Poziva na JAVNU TRIBINU O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA KUTINE koju organizira Grad Kutina u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz sudjelovanje Eko Moslavine d.o.o.
Tribina će se održati 16.03.2023. godine u 18:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru u Ulici Hrvatskih branitelja 2.