Obavijest o obustavi postrojenja za proizvodnju

Sutra, 11. ožujka 2023., uslijedit će obustava rada Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1, linije 100 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.