Uređivanje međa

JAVNA TRIBINA: KATASTARSKA IZMJERA KUTINA – ISTOK
utorak, 14. veljače 2023. u 18 h
Hrvatskih branitelja 2, Kutina
#ŠaljIDalje
Nova katastarska izmjera
u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove/osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu Kutina
OBAVIJEST VLASNICIMA I NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA ZA
PODRUČJE KATASTARSKE OPĆINE KUTINA – ISTOK
Na području katastarske općine Kutina – istok započinje postupak nove katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Cilj i krajnji rezultat katastarske izmjere je izrada novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige tj. evidentiranje stvarnog stanja katastarskih čestica, objekata sagrađenih na njima, načina uporabe zemljišta, te vlasništva i drugih stvarnih prava na katastarskim česticama.
Pozivaju se vlasnici i nositelji prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Kutina – istok na
JAVNI SKUP
koje će se održati u zgradi Poduzetničkog inkubatora u Kutini, Ulica Hrvatskih branitelja 2 – u utorak 14.02.2023. u 18 h. –
Na skupovima građana će predstavnici Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Kutina, Grada Kutina, tvrtke Geometricus d.o.o. iz Kutjeva, pravni stručnjak Jelena Kunac, te predstavnici geodetskog nadzora Geographica d.o.o. iz Splita informirati mještane o projektu i svim pravima i obvezama vezanim uz katastarsku izmjeru.

Molimo Vas da se odazovete i upoznate s predstavnicima iz katastra, jedinice lokalne samouprave i izvođača, koji će Vas obavijestiti što je nova katastarska izmjera i odgovarati na Vaša pitanja. To je ujedno prvi korak za realizaciju čitavog projekta za koji se predviđa da će trajati 12 mjeseci. U postupku katastarske izmjere, vlasnici i korisnici nekretnina imaju i slijedeće, zakonom propisane obveze:
• za svaku nekretninu iskrčiti i učiniti za pristup slobodnim granice (međe) vlastitih nekretnina;
• po pozivu, u određeno vrijeme, doći na navedenu nekretninu i pokazati lomne točke međa;
• osobama koje provode postupak izmjere dopustiti pristup na nekretnine radi postavljanja međnih oznaka i
označavanja međa, kao i radi geodetskih mjerenja;
• istim osobama pružiti podatke o stvarnim vlasnicima (ime i prezime za fizičke osobe, odnosno naziv za pravne osobe,
adresu prebivališta odnosno sjedišta i OIB građana odnosno tvrtke).
• S privremenim krčenjem međa i označavanjem granica zemljišnih parcela možete početi odmah, po mogućnosti u dogovoru s vlasnicima i korisnicima susjednih parcela. Konačno obilježavanje međa počet će se provoditi postupno po određenom planu, o čemu ćete biti na vrijeme pismeno obavješteni uz obvezu da u određeni dan i sat dođete na Vašu zemljišnu parcelu radi njenog konačnog obilježavanja uz davanje ranije spomenutih podataka o vlasniku.
O svim prikupljenim podacima izjasnit ćete se na kraju katastarske izmjere prilikom predočavanja na javni uvid. Konačni podaci o vlasnicima utvrdit će se u sudskom postupku osnivanja nove zemljišne knjige koji će provesti Općinski sud u Kutini, Zemljišno-knjižni odjel Kutina.
Posebno ističemo, da se možebitni sporovi oko međa, međašnih oznaka ili vlasničkih prava, neće rješavati u ovom postupku, osim zabilježbe spora i geodetskog snimka stvarnog (zatečenog) stanja, već će se isti rješavati u izdvojenom sudskom postupku o trošku vlasnika nekretnina.
U uvjerenju da će stanovnici naselja na području katastarske općine Kutina u ovom projektu prepoznati vlastite interese, molimo Vas za suradnju, strpljenje i susretljivost prema djelatnicima koji sudjeluju u ovim radovima koji su od šireg društvenog interesa.
Naručitelj: Državna geodetska uprava
Izvoditelji: Geometricus d.o.o. Ferovac 32, Kutjevo
Geodetski nadzor: Državna geodetska uprava,
Geographica d.o.o. Split