Projekt SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) provodi se na području cijele SMŽ

Projekt SPAS u završnoj je fazi provedbe, a njegove aktivnosti provođene su u raznim mjestima Sisačko-moslavačke županije.

Nositelj aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je Udruga za zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, u partnerstvu s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“ i Udrugom EKS – ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice. Projekt je dio aktivnosti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sufinancira Europska unija iz ESF i Ureda za udruge Vlade RH.  

 Jedna od temeljnih aktivnosti projekta SPAS je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva što uključuje i aktivnosti osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija – provedena izobrazba i unaprjeđenje kapaciteta volontera. Kroz navedeni projekt riječ je o osposobljavanju 10 aktivnih volontera iz zajednice za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, koje će zajednici podariti 500 volonterskih sati – što je tijekom 2022. godine i ostvareno.

Koordinatorica provedbe projekta je dr. sc. Daša Poredoš Lavor „Nije uvijek jednostavno dogovoriti susrete i osigurati mjesto događanja. Puno toga više nije onako kako je bilo prije: manje je ljudi na našem području, nakon dugotrajne (samo)izolacije i reduciranosti socijalnih kontakata motivacija za susrete i druženje kod mnogih ljudi je manjkava, a kada zanimanja za susret ima – događa se da nam je teško naći prostor za održavanje istog jer su mnogi objekti uništeni u potresu. Do sada smo susrete održavali u Sisku, Kutini, Popovači, Novskoj, Majuru, Hrvatskoj Kostajnici, Jasenovcu, Glini, Hrastovici, Topuskom, Kutini, Popovači i sl. Neke od obrađenih tema bile  su: Informiranje o projektnim aktivnostima, Međugeneracijski odnosi i razgovori, Kako je slabost postala prednost, Samopoštovanje i motivacija, Jačanje prilagodbenih kapacitete za život u sadašnjosti i budućnosti, Tjeskoba u svakodnevnom životu, Psihosocijalna podrška i socijalne usluge u zajednici, Izazovi suvremenog roditeljstva, Prevencija nasilja nad osobama starije životne dobi, Pravno savjetovanje i podrška, Mobbing, Timski rad i asertivnost  i sl.“, rekla je koordinatorica projekta.

Kroz ovaj projekt zalažu se za osnaživanje kapaciteta zajednice, pružanje psihosocijalne podrške, informiranje i zaštitu marginaliziranih skupina u društvu.

„U Kutini smo kvalitetnu suradnju ostvarili sa Zakladom Sandra Stojić, te se i ovom prigodnom zahvaljujemo vodstvu udruge na podršci“, ističe Daša Poredoš Lavor.

Voditeljica projekta Mira Čokić, mag. iur. koja za potrebe projektnih aktivnosti priprema i održava susrete koji se odnose na teme pravne zaštite osoba starije životne dobi koji su u vrijeme moralne i ekonomske krize osobito na meti iznude i prijevare kako poznatih im osoba iz obitelji, tako i potpuno nepoznatih osoba koje žele iskoristiti njihovu dobronamjernost, godine života i zdravstveno stanje.

Osmišljavanje, priprema i tiskanje Malog vodič za postupanje u kriznim situacijama bila je jedna od planiranih i ostvarenih aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) – saznali smo od koordinatorice projekta D. P. Lavor koja je istaknula i slijedeće:  Mali vodič za postupanje u kriznim situacijama sadrži slijedeće informacije: Kako se ponašati prije potresa; Kako se ponašati za vrijeme potresa; Kako se ponašati poslije potresa; Kako se ponašati u slučaju nuklearnog rata; Preživljavanje nakon napada; Brojevi telefona za hitne slučajeve i Bilješke. Naklada publikacije je 200 komada.

Nadalje do kraja provedbe projekta održavaju se online susreti s temama značajnim za unapređenje rada i kapaciteta organizacija civilnog društva, ali i teme koje su značajne za osobni rast i razvoj.