Općinsko vijeće Velike Ludine održalo prvu ovogodišnju sjednicu

Općinsko vijeće Velike Ludine održalo je svoju 16. sjednicu. Uključujući nadopunu na Dnevnom redu je bilo 11 točaka.

Na samom početku, uz ustaljene se točke tako pred vijećnicima našlo davanje suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice, a koja je usvojena jednoglasno. Kako je pojasnila ravnateljica Josipa Lažeta riječ je o potpuno novom dokumentu koji je usklađen sa zakonskim odredbama, a njegovoj izradi pristupilo se zbog zastarjelosti prošlog.

Vijećnici su potom s 10 glasova „ZA“ i 1 „PROTIV“ usvojili Odluku o visini naknade za korištenje društvenih domova.

Kako je pojasnila Jelena Malekinušić, viša stručna suradnica za opće i upravne poslove, naknada se nije znatno mijenjala s obzirom na onu koja je bila u kunama, dakle, samo je riječ o konverziji u novu valutu. Jedina veća promjena odnosi se na Društveni dom Kompator za koji naknada za korištenje sada iznosi 50 eura kao i za ostale manje domove, jer je i on sada dobro uređen. Jedini dom za čiji je najam potrebno izdvojiti 30 eura je onaj u naselju Grabrov Potok, a koji je u daleko najlošijem stanju. Što se tiče središnjeg Društvenog doma Velika Ludina naknada za korištenje povodom manjih svečanosti iznosi 70 eura, dok se je svadbene svečanosti potrebno izdvojiti iznos od 300 eura, te akontaciju od 330 eura, a koja se vraća ukoliko nije nastala nikakva šteta.

Za korisnike s prebivalištem izvan područja Općine Velika Ludina visina naknade za privremeno korištenje svih Društvenih domova na području Općine Velika Ludina uvećat će se u 100 %-tnom iznosu, dok bez naknade pravo na korištenje domova uz Općinu i njezine proračunske korisnike imaju Mjesni odbori i udruge. Tijekom rasprave vijećnici su, između ostalog, komentirali dosta loše stanje posuđa u određenim domovima, kao i nedostatak istog u novouređenom domu Kompator, zbog čega je vijećnik Mario Novak (HSP) glasao „PROTIV“. Načelnik Dražen Pavlović istaknuo je kako će se ti nedostaci riješiti i s vremenom će biti nabavljeno novo.

Jednoglasno je potom donesena Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama sukladno kojoj prilikom konverzije u euro nije došlo do povećanja te ona za svakog člana Općinskog vijeća iznosi 132,72 eura, dok za člana podzastupljenog spola naknada se uvećava u visini od 10 % iznosa, odnosno iznosi 146 eura. Sukladno tome za rad u 2023. godini HDZ će dobiti 809,60 eura, SDP 530,88 eura, HSP 265,44 eura, a nezavisni vijećnik Zlatko Nežić 132,72 eura.

U nastavku su usvojene Odluke visini naknade predsjedniku i zapovjedniku središnjeg DVD-a Vidrenjak i članovima vatrogasnih postrojbi DVD-ova Vidrenjak i Velika Ludina za sudjelovanja na vatrogasnim intervencijama. Riječ o konverziji istih u euro, a prema kojima predsjedniku i zapovjedniku središnjeg DVD-a Vidrenjak  primat će sredstva u visini od 212,40 eura neto mjesečno ponaosob, dok će vatrogasci operativci primati naknadu u visini od 26,50 eura neto ponaosob po sudjelovanju na intervenciji. Odluka o naknadi vodstvu usvojena je jednoglasno, dok je ona vezana uz naknade operativcima usvojena s 8 glasova „ZA“, dok je vijećnik Mario Novak bio „PROTIV“, a vijećnici SDP-a „SUZDRŽANI“. Naime, oni smatraju nepoštenim da vatrogasci iz manjih društava koji također sudjeluju na određenim intervencijama u svojim i susjednim naseljima nemaju pravo na naknadu.

Jednoglasno je potom donesena Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste javnim dobrom. Riječ je naime o četiri prometnice na području Katoličkog Selišća, a koje su proglašene javnim dobrom na zahtjev Moslavine d.o.o. zbog potrebe izgradnje vodovoda u Ludinici.

Jednoglasno je donesena i odluka kojom Općina kao vlasnik daruje Osnovnoj školi Ludina nekretninu u svrhu rješavanja vlasničko-pravnog stanja nekretnine, a čija je tržišna vrijednost 52.951,50 kuna. Riječ je o kući s dvorištem koju je otkupio bivši djelatnik škole.

Također, jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, a što je redovan postupak budući da je mandat od četiri godine sadašnjoj ravnateljici pri isteku. Budući da je ravnateljica i jedina djelatnica Knjižnice, iz Općine se ne nadaju promjenama. Imenovano je pritom i Povjerenstvo za izbor ravnatelja, a koje se sastoji od predstavnika osnivača,  odnosno članova Općinskog vijeća. Za predsjednicu je izabrana Martina Kovač Crnčec, a za članove Tomislav Bišćan i Zlatko Nežić.

Na kraju sjednice vijećnici su jednoglasno donesli Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. Viša stručna suradnica za opće i upravne poslove Jelena Malekinušić pojasnila je riječ o dokumentu koji se odnosi na poštivanje osnovnih načela javne nabave te kako je riječ o usklađivanju sa zakonskim odredbama, a koje je bilo nužno zbog prelaska na euro.

Tijekom Aktualnog sata vijećnici Tomislav Bišćan, Ivan Marečić i Vedran Svilić iz SDP-a te vijećnik Mario Novak iz HSP-a iskazali su interes za brojnim temama. Između ostalog, jedan se upit odnosio na kriterije dodjeljivanja jednokratne novčane pomoći. Riječi je bilo o razvoju poduzetništva, a što su i vijećnici i načelnik definirali dobrim. Također, raspravljalo se i o problemima s divljim deponijama koje su sve češće, a posebice u Romskom naselju u Vidrenjaku. Načelnik je potom pojasnio način na koji se planira doskočiti rješavanju tog problema, a koji neće biti jeftin, ali nadaju se da će biti dugotrajan. Vezano uz to nizale su se i druge teme vezane uz zbrinjavanje otpada te komunalne probleme i njihovo rješavanje od strane općinskog komunalnog poduzeća, kao i tema o potrebi održavanja poljskog puta između Katoličkog Selišća i Gornje Vlahiničke.