Na kraju siječnja ove godine u našoj županiji bez posla 6794 osobe

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih ureda Sisak i Kutina, krajem siječnja ove godine u evidenciji zavoda bez posla su 6794 nezaposlene osobe. Na mjesečnoj razini nezaposlenost je porasla za 0,1 posto, dok je na godišnjoj razini nezaposlenost niža za 3,6 posto.

Najveću nezaposlenost i dalje ima Sisak gdje posao traži 1580 osoba, a u Kutini je bez posla 950 osoba. Najmanju nezaposlenost i dalje ima Općina Martinska Ves gdje je bez posla 65 osoba.

U usporedbi s istim mjesecom lani, evidentirana nezaposlenost je povećana u 10 ispostava, a najveće povećanje zabilježeno je u Donjim Kukuruzarima za 72,1 posto. Evidentirana nezaposlenost smanjena je u devet ispostava, a najveće smanjenje zabilježeno je u Martinskoj Vesi za 39,3 posto.

Tijekom siječnja ove godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 746 osoba, od toga njih 519 iz radnog odnosa. Izravno iz radnog odnosa najviše osoba je došlo iz prerađivačke industrije, potom djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane kao i trgovine na veliko i malo.

Ukupno su tijekom siječnja ove godine iz evidencije nezaposlenih izašle 742 osobe, od čega je zaposleno 519 osoba. Najviše osoba je zaposleno u ostalim uslužnim djelatnostima, djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, javne uprave i obrane te u prerađivačkoj industriji.